Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO 14001:2015 - basisopleiding

zoekt op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events

Een verbeterde milieu-impact

De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Door ISO 14001 te implementeren, kunnen organisaties aan hun management, werknemers en externe stakeholders garanderen dat de milieu-impact wordt gemeten én verbeterd.

De nieuwe versie ISO 14001 vescheen op 15 september 2015. De toepassing van deze norm legt de lat voor vele organisaties opnieuw een stuk hoger. Deze nieuwe ISO 14001 norm is gebaseerd op de High Level Structuur (HLS) en vraagt meer aandacht voor de stakeholders en de context waarin organisaties opereren.

Daardoor worden aspecten zoals de focus op producten en/of diensten vanuit een life-cycle perspectief, de beheersing van uitbestede processen, opportuniteiten en risico’s belangrijke nieuwe aandachtsgebieden.

Programma

Aan de hand van de nieuwe ISO 14001 versie 2015, wordt de norm in detail toegelicht. Vervolgens worden wijzigingen en de mogelijke impact voor je organisatie besproken:

 • Algemene inleiding: aanleiding van deze wijzigingen
 • Structuur en alle eisen van de nieuwe ISO 14001:2015 per hoofdstuk uitgediept
 • Wat betekenen deze wijzigingen voor het ISO milieumanagementsysteem (gap analysis) van mijn organisatie?
 • Hoe kan ik de wijzigingen implementeren in mijn bestaande managementsysteem?
 • Wat is de impact op auditing?

Breng je eigen milieuhandboek mee naar deze sessie om gericht vragen te stellen en in te spelen op je eigen behoeftes bij transitie naar de nieuwe normversie.

Voordelen

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • wijzigingen en impact voor jouw organisatie te kennen
 • via een aantal praktische tools je op deze wijzigingen voor te bereiden
 • met je eigen milieuhandboek de wijzigingen proactief te implementeren

Voor wie?

Milieucoördinatoren en verantwoordelijken voor het ISO 14001 milieuzorgsysteem

 • Interne milieuauditoren verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits
 • Duurzaamheidsmanagers en Kwaliteit Veiligheid en Milieu (KVM)-verantwoordelijken betrokken bij de integratie van zorgsystemen
 • Risk assessors & managers risicobeheer
 • Directie en management
 • Proces eigenaars

Workshopleider

Joerdi Roels - Lead Auditor en expert ISO 14001 - Quess

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.