Beantwoorden je elektronische facturen al aan de Europese normen rond e-invoicing? Download de normen nu gratis.

Om de wildgroei aan verschillende formaten van elektronische facturen in Europa tegen te gaan, heeft de Europese Commissie een Europese norm en een technische specificatie voor e-invoicing ingevoerd: EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017. De publicaties vereenvoudigen het e-invoicingproces en op die manier ook de internationale handel. Ze zijn gratis verkrijgbaar bij het NBN, het Bureau voor Normalisatie, dankzij de Europese Commissie. 

Wat is EN 16931-1:2017?

Deze Europese norm, die eind 2017 werd ingevoerd, legt de kernelementen van een elektronische factuur vast in een semantisch gegevensmodel. Dat model omvat een lijst van alle termen die kunnen worden gebruikt in een elektronische factuur en beschrijft hoe die moeten worden geïnterpreteerd en gebruikt. Elektronische facturen die aan de nieuwe norm beantwoorden, zijn wettelijk en fiscaal volledig in orde. Zo vergemakkelijken ze binnenlandse, sector– en grensoverschrijdende handel. Zowel organisaties in de private als in de publieke sector kunnen de norm gebruiken voor de facturatie.

Bekijk deze video voor meer informatie

Wat is CEN/TS 16931-2:2017?

Deze technische specificatie bevat een lijst van syntaxen die voldoen aan het kernfactuurmodel zoals het in EN 16931 1:2017 wordt vastgelegd. Om de kosten voor overheidsinstanties te beperken, mag de lijst idealiter niet meer dan vijf syntaxen bevatten. In CEN/TS 16931-2:2017 worden vier syntaxen overlopen en beoordeeld aan de hand van de criteria van het Standaardisatieverzoek. Zo kan je bepalen welke het best aan je noden voldoet.

De voordelen van normen voor jouw organisatie

Normen brengen heel wat voordelen met zich mee voor bedrijven en overheidsinstellingen:

  • Minder kosten: omdat ze de efficiëntie en kwaliteit van de bedrijfsprocessen verhogen, werken normen kostenverlagend.
  • Exportbevorderend: normen zijn een belangrijke troef voor de export, omdat ze ervoor zorgen dat producten of diensten vlotter geaccepteerd worden in andere landen.
  • Innovatie: dankzij normen verspreiden kennis en nieuwe technologieën zich sneller. Zo kunnen bedrijven efficiënter en goedkoper innoveren.
  • Klanttevredenheid: wie normen toepast, verhoogt de kwaliteit van zijn producten of diensten. Dat zorgt dan weer voor meer vertrouwen en tevredenheid bij de klant.
  • Duurzaamheid: het gebruik van normen leidt tot milieuvriendelijke, veilige en duurzame producten en productieprocessen.

De e-invoicing norm implementeren

Wil je deze publicaties gebruiken in de technische richtlijnen van je organisatie? Zorg er dan voor dat je een zichtbare verklaring opneemt die verwijst naar de publicatie en aangeeft dat de reproductie is gebeurd met toestemming van het CEN en het NBN als auteursrechthebbenden.

Denk er ook aan dat het CEN en het NBN niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van hun inhoud in en de implementatie van enige afgeleide toepassing en geen garanties, expliciet of impliciet, geven voor het gebruik van dergelijke implementaties. Twijfel je, verwijs dan altijd naar de inhoud van de publicatie die je bij het NBN downloadt.

Ontvang de normen gratis

Dankzij sponsoring door de Europese Commissie zijn deze publicaties gratis beschikbaar op onze website.

Download de e-invoicing normen: EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017.

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze normen? Stuur een mailtje naar andre.madarasz@nbn.be of bel +32 2 738 01 18.