Dubbelslag voor Het Facilitair Bedrijf met ISO 14001

Laatst bijgewerkt:
21/9/2023
Gebouw verduurzamen ISO 14001

Het Facilitair Bedrijf is het dienstencentrum van de Vlaamse overheid voor ICT, facilities, vastgoed en overheidsopdrachten. In die rol ontwikkelde de organisatie een ambitieus duurzaamheidsplan. In een eerste fase werd het energiebeheer aangepakt met ISO 50001. Daarna volgde een focus op het verbeteren van de milieuprestaties. Voor dat laatste traject behaalde Het Facilitair Bedrijf in juni 2020 een certificaat voor ISO 14001. Lees hun verhaal en ontdek hoe onze Master Track ISO 14001 jou ook op weg kan zetten.

Met het kersverse ISO 14001-certificaat is Het Facilitair Bedrijf niet aan zijn proefstuk toe om zijn ambities te staven naar de buitenwereld. In 2017 behaalde het al een certificaat voor ISO 50001. Dat was toen een primeur in de Benelux voor een overheid en ook vandaag blijft Het Facilitair Bedrijf één van de 32 overheden wereldwijd met dit certificaat voor energiebeheer. Tot slot bezit de organisatie een certificatie ISO 9001 voor het kwaliteitsmanagement van de schoonmaak.

Met een ISO 14001-certificaat blijven we het voortouw nemen in de transitie naar een duurzame samenleving en circulaire economie.

Tine Moens
Coördinator energie- en milieuzorgsysteem bij Het Facilitair Bedrijf

Scope: meer dan enkel gebouwen

“Bij de afbakening van het ISO 14001-project kozen we ervoor om onze pijlen te richten op de 12 administratieve hoofdgebouwen van de Vlaamse overheid”, legt Tine Moens uit. “Daar valt immers de grootste efficiëntiewinst te rapen. Bovendien zijn er lokale teams aanwezig die dankzij de ervaring met het ISO50001-gebeuren een managementsysteem kunnen helpen uitrollen en opvolgen. Maar onze gebouwen milieuvriendelijk maken is slechts een deel van de missie. We zetten evengoed in op indirecte methodes, zoals de integratie van milieuvereisten in ons vastgoedbeleid, in onderhouds- en raamcontracten en het beheer van vergunningen. Kortom: de geest van ISO 14001 zit vervat in al onze activiteiten, en de ervaringen van onze ISO-certificaten passen we dus ook toe op andere gebouwen.”

Doelstellingen: 3 klemtonen

Met een context- en risicoanalyse bepaalde Het Facilitair Bedrijf op welke milieuthema’s het wilde inzetten. Daaruit kwamen de volgende prioriteiten naar voren, mét concrete doelstellingen om aan de eisen uit ISO 14001 te voldoen:

Duurzame mobiliteit:

 • Minder dienstverplaatsingen en meer duurzame vervoerskeuzes
 • Opleidingen rond ecologisch rijden
 • Aankoop van dienstwagens met sterkere ecoscores
 • Laadpalen voor elektrische wagens

Ecologisch waterverbruik:

 • Bijkomende meters voor betere monitoring
 • Minder leiding- en afvalwater, meer regenwater
 • Schoonmaken met probiotica
 • Start wateraudits in pilootgebouwen

Slim materiaalgebruik:

 • Circulaire inkoopprocedures, raamcontracten en bouwontwerpen
 • Maximalisatie van gesloten materiaalkringlopen
 • Minder restafval door sensibilisering en een afvalwijzer

Tine Moens: “Daarnaast speelt efficiënt energiebeheer een grote rol in ons duurzaamheidsbeleid. Zo kiezen we volop voor minder CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur. Daarvoor kijken we vooral naar de norm ISO 50001, die perfect aansluit bij ISO 14001 voor milieumanagement.”

Implementatie: resultaten laten niet op zich wachten

“De keuze om ISO 14001 als poolster te gebruiken voor ons milieumanagementsysteem is een schot in de roos. Na een jaar is het aandeel restafval met 12% gezakt, het leidingwaterverbruik zit in dalende lijn, ons wagenpark is met een ecoscore van 73 een stuk groener en we werken met circulair meubilair. En dat is slechts een greep uit de meest opmerkelijke resultaten. Door onze langetermijndoelstellingen te onderbouwen met concrete en meetbare jaaracties bouwen we stapsgewijs aan een op en top milieuvriendelijke organisatie.”

ISO 14001 als poolster gebruiken voor ons milieumanagementsysteem is een schot in de roos.

Tine Moens
Coördinator energie- en milieuzorgsysteem bij Het Facilitair Bedrijf

Eindbalans: ISO 14001-certificaat speelt in de kaart van álle stakeholders

“Door milieubeheer via een managementsysteem te verweven in onze bedrijfsstructuren verkleinen we niet alleen onze ecologische voetafdruk, we leveren ook een aantoonbaar positieve bijdrage, volgen de milieuwetgeving nauwgezet op en zetten in op continue verbetering. Voor klanten betekent een ISO 14001-certificaat dan weer dat we een aantal fundamentele garanties bieden. Het is een trigger om met ons zaken te doen, want een certificaat is een objectief bewijs dat we duurzaamheid serieus nemen.”

Een certificaat is een trigger voor klanten om met ons zaken te doen.

Tine Moens
Coördinator energie- en milieuzorgsysteem bij Het Facilitair Bedrijf

Bedankt voor je interesse!
De link naar de whitepaper over normen voor kmo's werd naar jouw e-mailadres verzonden.
Je kan hem hieronder ook meteen downloaden.
Oeps, er ging iets mis. Probeer het later opnieuw, of neem meteen contact op met info@nbn.be.

Gerelateerde artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right