“Wij werken met normen om veiligheid, kostenefficiëntie en kwaliteit te garanderen”

Laatst bijgewerkt:
21/9/2023
Alain Dragon

In de aardgaswereld wordt al sinds mensenheugenis met normen gewerkt. Voor Alain Dragon, engineering studies manager bij Fluxys, maken normen onlosmakelijk deel uit van de dagelijkse werking. “De belangrijkste redenen om met normen te werken? Veiligheid, kostenefficiëntie en kwaliteit”, klinkt het beslist bij Alain.

“Bij Fluxys ben ik verantwoordelijk voor de ploeg domeinexpertise en standaardisatie. Mijn ploeg heeft twee grote opdrachten. Enerzijds maken ze de materiaalspecificaties voor al het materiaal dat we nodig hebben voor onze installaties. Anderzijds proberen ze alle functionaliteiten die regelmatig terugkomen intern te standaardiseren. Die interne standaarden evolueren voortdurend onder impuls van wetgeving, normen en technologie. Wij zijn binnenFluxys de bewakers van die standaarden.”

Hoe verhouden normen zich tot jullie interne standardisatieprocessen?

Alain: “Normen zijn daarbij van cruciaal belang. De aardgaswereld bestaat al heel lang. Net daarom zijn er ook zoveel normen die ons helpen ons netwerk te definiëren. Als bedrijf is het een evidentie om die normen te volgen. Waarom? Het garandeert kwaliteit, veiligheid en degelijkheid. Normen worden alleen maar beter met de tijd. Normen die wij al jarenlang gebruiken, zijn stelselmatig verbeterd door de ervaring die de sector opdeed. Een norm evolueert en wordt met de tijd beter, vollediger en veiliger. Het is niet nuttig om zelf het warm water te proberen uitvinden. Kies voor het gebruik van normen en je bent zeker van een kwaliteitsvol resultaat.”

Waarvoor worden normen gebruikt bij Fluxys?

Alain: “Normen worden in onze organisatie zeer breed gebruikt. We grijpen naar normen voor het opzetten van werkmethodes en -procedures, zoals bijvoorbeeld voor ons veiligheidsmanagementsysteem (EN 16348). We zijn een technisch bedrijf, normen zijn dus ook een leidraad voor alle technische aspecten in de verschillende levensfases van onze installaties. Dat gaat van ontwerp, constructie, ingebruikname, uitbating tot buitendienststelling (bv. EN 1594-familie). Daarnaast zijn normen ook onze gids voor het behalen van allerhande certificaties (bv. ISO 9001, VCA of ISO 17020).”

Wie gebruikt bij jullie normen?

Alain: “Het gebruik van normen zit verspreid over onze hele organisatie. Ik denk in eerste instantie aan alle mensen met een technische achtergrond. Maar ook collega’s met een managementprofiel zetten bij Fluxys in op het gebruik van normen. Op welk moment zij naar normen grijpen? Als ze nieuwe werkmethodes introduceren of wanneer certificeringssystemen op poten worden gezet.”

Zetten jullie zelf ook in op normontwikkeling?

Alain: “Absoluut. De energietransitie verandert onze wereld volledig. In de klassieke aardgassector zagen we de afgelopen jaren nog maar weinig spectaculaire evoluties. Alle nodige normen bestaan en zijn door de jaren heen geperfectioneerd. Een wereld van verschil met de situatie waarin we nu zitten. De energietransitie gaat snel en het is voor iedereen nieuw. We kunnen ons niet baseren op betrouwbare normen, want die zijn er nog niet. We starten van nul en zullen het warm water zélf moeten uitvinden deze keer. Daar dragen Fluxys, en ook ikzelf, graag een steentje aan bij. Ik maak daarom deel uit van het technisch comité 234. Daar analyseren we de verschillen tussen de huidige normen en de realiteit. We bekijken hoe normen moeten evolueren om ze relevant te houden in de toekomst. Voor de verdere ontwikkeling van nieuwe normen is het van cruciaal belang dat alle betrokken partijen uit de sector deelnemen om hun kennis en praktijkervaring in de nieuwe normen te integreren. Alleen zo kunnen normen efficiënte werkmiddelen zijn.”

Fluxys is gebruiker van het NBN-platform. Wat zijn daarvan de voordelen?

Alain: “Alle normen op één platform, dat vind ik een ongelofelijke troef. Bovendien heeft iedere medewerker op eender welk moment en vanop eender welke locatie toegang. Het is gemakkelijk om in onze eigen normcollecties te zoeken en te consulteren. Daarnaast hebben we ook toegang tot de grote Reading Room waarin bijna 40.000 NBN-normen zitten. Daar kan je nieuwe normen aankopen en ook alle normgerelateerde vragen stellen aan de ploeg van NBN. Ik werk heel graag met NBN en het gebruiksvriendelijke platform. Een hemelsbreed verschil met de werking van sommige buitenlandsenormalisatie instituten. Daar krijg je sommige normen nog op papier, in plaats van op pdf. Een werking die niet meer van deze tijd is. NBN heeft de digitale trein niet gemist en daar ben ik blij om.”

Wil je graag kennismaken met ons normenplatform?

Vraag een demo aan

Of koop normen rechtstreeks in onze webshop

Webshop

Bedankt voor je interesse!
De link naar de whitepaper over normen voor kmo's werd naar jouw e-mailadres verzonden.
Je kan hem hieronder ook meteen downloaden.
Oeps, er ging iets mis. Probeer het later opnieuw, of neem meteen contact op met info@nbn.be.

Gerelateerde artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right