Nieuwe regels voor duurzaamheidsverslaggeving. Wat moet je weten?

Laatst bijgewerkt:
15/7/2024

Grote bedrijven moeten tegen eind volgend jaar een versnelling hoger schakelen om te voldoen aan de European Sustainability Reporting Standards (CSRD). De Europese Commissie legde daarom een eerste set standaarden vast waarnaar ze moeten verwijzen. De grote ondernemingen zijn eerst aan de beurt, daarna de kleinere organisaties. Wij zetten op een rijtje wat je hierover moet weten.

Waarom duurzaamheidsverslaggeving (CSRD)?

Om de Europese groene transitiedoelstellingen te halen, zijn nieuwe, duurzame investeringen nodig. De duurzaamheidsverslaggeving (CSRD) moet bedrijven stimuleren om op duurzame investeringen in te zetten. De nieuwe regelgeving verplicht hen om nauwgezet te rapporteren over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid én over hun klimaatimpact. Normen helpen daarbij. Conclusie: een groen imago aan de buitenwereld tonen door vrijwillig te rapporteren over duurzaamheidsaspecten? Dat is verleden tijd. De duurzaamheidsverslaggeving (CSRD) wordt een verplichting. Dat maakt het in de toekomst gemakkelijker om bedrijven en hun inspanningen rond duurzaamheid met elkaar te vergelijken.

Ook voor jouw organisatie?

De vraag is eigenlijk niet ‘voor wie’, maar eerder ‘vanaf wanneer’. Beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen met meer dan 500 werknemers zijn eerst aan de beurt. Vanaf januari 2025 moeten ze zich aanpassen aan de nieuwe regelgeving en een duurzaamheidsrapport over het boekjaar 2024 publiceren. Het rapport moet informatie bevatten over onder andere hun milieu-impact, personeelsaangelegenheden en sociale zaken. Europa wil ook weten welk deel van de omzet en uitgaven gerelateerd zijn aan duurzaamheid (circulaire economie, duurzaam gebruik van water … ).

Een jaar later, vanaf 2026, volgen ondernemingen die voldoen aan minstens twee van de volgende drie criteria: een omzet van 40 miljoen euro, 20 miljoen euro op de balans of minstens 250 mensen tewerkstellen. Tegen 2028 worden wellicht de kmo’s mee in het bad getrokken.

Twee belangrijke opmerkingen:

- Wil je vanaf 2025 rapporteren volgens de nieuwe standaarden? Dan moet je daar nú mee starten. De duurzaamheidsrapportage van 2025 gaat over het jaar 2024. Vanaf 1 januari 2024 moet je dus alle relevante data verzamelen.

- Hoeft je organisatie niet aan de nieuwe duurzaamheidsverslaggeving (ESRS) te voldoen? Dan zal je er toch al mee geconfronteerd worden. De betrokken bedrijven moeten informatie opvragen bij hun leveranciers. Ook die zullen dus al vanaf 2024 extra inspanningen moeten doen om alle gegevens te verzamelen.

Normen helpen duurzaamheid verbeteren

Verschillende normen helpen de duurzaamheid verbeteren. Ze bieden vergelijkbare meetmethoden en duidelijke richtlijnen om duurzaamheidsprocedures in je bedrijf te brengen. We lijsten drie normen op die daarbij van onschatbare waarde zijn:

ISO 14090:2019: Aanpassing aan klimaatverandering – Principes, vereisten en richtlijnen

De norm ISO 14090:2019 helpt je om strategieën en maatregelen uit te tekenen om je beter voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

ISO 14064-1:2019: Broeikasgassen – Deel 1: Specificatie met richtlijnen op organisatieniveau voor kwantificering en rapportage van broeikasgasemissies en -verwijderingen

De norm ISO 14064-1:2019 ondersteunt je om een gestandaardiseerd rapportagesysteem voor broeikasemissies en -verwijderingen op te zetten. Transparantie over de klimaatimpact van je bedrijf? Deze norm helpt je daarbij.

ISO 26000:2020: Richtlijnen voor sociale verantwoordelijkheid

De norm ISO 26000:2020 biedt een antwoord op het hoe en wat van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Hoe integreer je mvo in de dagelijkse werking? Daar helpt deze norm je bij.

Aan de slag

Zet je mee een stap vooruit op weg naar een duurzame Europese economie? Koop de normen aan in onze webshop.

Bedankt voor je interesse!

De link naar het e-book 'Certificatie van ISO-managementnormen, een roadmap naar succes.' werd naar jouw e-mailadres verzonden.

Je kan hem hieronder ook meteen downloaden.
Download het e-book (nl)Download het e-book (fr)
Oeps, er ging iets mis. Probeer het later opnieuw, of neem meteen contact op met info@nbn.be.
Bedankt voor je interesse!
De link naar de whitepaper 'Normen als essentieel instrument voor jouw kmo.' werd naar jouw e-mailadres verzonden.
Je kan hem hieronder ook meteen downloaden.
Download de whitepaper (nl)Download de whitepaper (fr)
Oeps, er ging iets mis. Probeer het later opnieuw, of neem meteen contact op met info@nbn.be.

Gerelateerde artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right