CO2 opvang, gebruik, transport en opslag (CCUS)

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst door CO2 op te vangen, te benutten, veilig te transporteren en op verantwoorde wijze op te slaan. Deel je kennis en word expert!
CO2 opvang, gebruik, transport en opslag (CCUS)

Schadelijke stof of waardevolle grondstof?

De CO2 concentratie in de lucht is te hoog. Tegelijkertijd is de uitstoot in vele sectoren nog altijd onvermijdelijk. Het is echter mogelijk om de CO2 uitstoot te verminderen én als waardevolle grondstof in te zetten bij het vervaardigen van diverse producten. De technieken achter het opvangen, gebruiken, transporteren en bewaren van CO2 staan hierin centraal. Het opstellen van internationale en Europese normen rond CCUS is in volle beweging, en ook jij kan daaraan deelnemen.

Wat is CCUS?

Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) is een innovatieve benadering om de CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd waarde te creëren uit koolstofemissies. De opgevangen CO2 kan vervolgens gebruikt worden als grondstof voor producten, zoals brandstoffen, chemicaliën, betonnen bouwmaterialen en bio-energie. Deze benadering biedt een dubbel voordeel: het vermindert de koolstofvoetafdruk van industrieën en draagt tegelijkertijd bij aan de circulaire economie door het benutten van een potentieel schadelijke stof als waardevolle grondstof.

Het opvangen en verwerken van CO2 is echter niet het enige waar CCUS op focust. Het veilig vervoeren en duurzaam bewaren van CO2 zijn ook belangrijke onderdelen binnen dit thema.

Waar werkt de commissie voor CCUS aan?

Experts bundelen hun krachten in de normcommissie om normen te ontwikkelen met betrekking tot (maar niet beperkt tot):  

  • Ontwerp, bouw en werking
  • Samenstelling en kwaliteit van de CO2 stroom
  • Milieuplanning- en beheer
  • Risicobeheer
  • Meting, monitoring en verificatie

De internationale commissie ISO/TC 265 focust enkel op opslag, transport en bewaring van CO2 (CCS). De gloednieuwe Europese commissie CEN/TC 474 zal op elk aspect focussen, inclusief het hergebruik van CO2 (CCUS). De Belgische normcommissie NBN/I265 volgt de ontwikkelingen van de ISO en CEN commissies nauwgezet op en draagt eraan bij.

Wie zoeken we hiervoor?

Iedereen met een interessante kijk op CO2 opvang, gebruik, transport en opslag mag deelnemen aan de Belgische normcommissie "Carbon Capture, Transportation, Utilisation, and Storage (CCUS)". We zijn dus op zoek naar experts in vele aspecten van koolstofopvang - of het nu gaat om grote bedrijven of KMO's, fabrikanten, gebruikers of distributeurs, onderzoekers, overheden, enz. Kennis van normen is niet noodzakelijk.

Word nu expert

Wil je zelf normen helpen ontwikkelen? Maar wil je er liever eerst meer over weten? Volg dan het gratis webinar "Standardisation: The basics". Daar krijg je meer inzicht in wat normontwikkeling inhoudt.

Welke normencommissies zijn er en wanneer vergaderen ze?

  • De internationale normcommissie ISO/TC 265 brengt internationale expertise samen om kwesties met betrekking tot de opvang, transport en geologische opslag van koolstofdioxide aan te pakken. ISO/TC 265 vergadert een tot twee keer per jaar. Volgende vergadering: 3-7 juni 2024.
  • De gloednieuwe Europese normcommissie CEN/TC 474 brengt de Europese expertise samen om kwesties met betrekking tot de opvang, transport, opslag én gebruik van koolstofdioxide aan te pakken. Volgende plenaire vergadering: 1-3 october 2024.
  • De Belgische commissie NBN/I265 brengt alle Belgische belanghebbenden met expertise in koolstofdioxide samen. De commissie volgt het werk van ISO en CEN nauwlettend en draagt eraan bij. Iedereen in België mag deelnemen. NBN/I265 vergadert tweemaal per jaar. Volgende plenaire vergadering: TBC.

Op dinsdag 3 december 2024 zal er een gratis kick-off event plaatsvinden bij NBN. Meer informatie hieromtrent volgt nog.

Interessante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right

Neem zelf deel aan normontwikkeling

Heb jij veel ervaring binnen dit domein? En wil je graag jouw expertise gebruiken om nieuwe normen te ontwikkelen? Schrijf je dan nu in als expert in deze normcommissie.
Ja, ik word expert