Circulaire economie

Als we onze planeet willen redden, zijn er normen nodig om te evolueren naar een circulaire economie.
Circulaire economie

Geen afval in een circulaire economie

Onze natuurlijke grondstoffen raken stilaan uitgeput. Bovendien is het winnen en gebruiken van dit kostbare goed enorm schadelijk voor het milieu. Om onze planeet leefbaar te houden is er maar één oplossing: een circulaire economie zonder afval, waarbij we grondstoffen en materialen optimaal hergebruiken.

Een mooie theorie, maar hoe zet je die om in de praktijk? Met normen! De Belgische normcommissie NBN/I323 werkt hard aan de ontwikkeling van internationale en Europese normen voor circulaire economie.

Wat is circulaire economie?

Het doel van circulaire economie is om komaf te maken met de wegwerpmaatschappij en te kiezen voor duurzaamheid. Dit door bestaande materialen en producten zo lang mogelijk te delen, verhuren, hergebruiken, repareren, opknappen en recycleren. Zo wordt de levenscyclus van producten verlengd en afval tot een minimum beperkt.

Waarom is dit belangrijk?

De productie van materialen die we dagelijks gebruiken is verantwoordelijk voor bijna de helft van de CO2-uitstoot. Alle spelers op de wereldmarkt worden daarom aangespoord om hun activiteiten meer circulair te maken.

De overgang naar een circulaire economie levert heel wat voordelen op:

 • Het is beter voor het milieu: we zetten minder druk op onze ecosystemen door kostbare grondstoffen efficiënter in te zetten, broeikasgassen te verminderen, afvalstromen beter te beheren en slimmer om te gaan met energie.
 • Het vergroot je concurrentievermogen en je omzet: maatregelen zoals afvalpreventie, ecodesign en hergebruik kunnen Europese bedrijven een nettobesparing van 600 miljard euro of 8% van de totale jaarlijkse omzet opleveren.
 • Het zorgt voor innovatie, economische groei en jobcreatie: in de EU kunnen er 580.000 jobs bij komen in domeinen als onderhoud, herstel, recyclage, onderzoek of productontwikkeling.

Waarrond werken de normcommissies circulaire economie?

Alle experten bundelen hun krachten in de normcommissies voor de ontwikkeling van (onder andere) deze normen:

 • Circular economy — Guidance on the transition of business models and value networks
 • Circular economy — Terminology, Principles and Guidance for Implementation
 • Circular economy — Measuring and assessing circularity
 • Product Circularity Data Sheet (PCDS)

Bovenop worden ook Europese normen opgesteld in het kader van de regelgeving in verband met het “Circular Economy Action Plan”.

{{circulaire-economie-1="/external-assets/highlights"}}

Wil je graag zelf mee normen ontwikkelen? Maar kom je er liever eerst wat meer over te weten? Volg dan het Webinar "Standardisation - The Basics". Daar geven we je meer inzicht van wat normontwikkeling is.

Ik schrijf me in voor "Standardisation - The Basics"

Welke normcommissies circulaire economie zijn er en wanneer komen ze samen?

 • De internationale normcommissie ISO/TC323 en de Europese normcommissie CEN/TC 473 ontwikkelen normen die organisaties helpen om zich concreet aan de circulaire economie te houden en de Europese regelgeving na te leven.
 • ISO/TC323 komt een of twee keer per jaar bij elkaar. Volgende bijeenkomst: 05/2024.
 • CEN/TC 473 komt een keer per jaar bij elkaar. Volgende bijeenkomst: 04-05/06/2024.
 • De Belgische commissie NBN/I323 volgt de ontwikkelingen van ISO/TC 323 en CEN/TC 473 op de voet en draagt eraan bij. Iedereen in België kan zich aansluiten.
 • NBN/I323 vergadert twee keer per jaar. Volgende bijeenkomst: 21/10/2024.

Interessante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right

Neem zelf deel aan normontwikkeling

Heb jij veel ervaring binnen dit domein? En wil je graag jouw expertise gebruiken om nieuwe normen te ontwikkelen? Schrijf je dan nu in als expert in deze normcommissie.
Ja, ik word expert