Data-driven agrifoodsystemen

Expert in datagedreven agrovoedselsystemen? Schrijf je nu in voor de normcommissie!
Data-driven agrifoodsystemen

Slimme landbouw begint met data

Het is geen geheim dat de landbouwsector vandaag de dag onder druk staat. Het toepassen van datagestuurde technieken is van cruciaal belang omdat het boeren in staat stelt hun productieprocessen te optimaliseren door gebruik te maken van nauwkeurige, real-time gegevens. Door slimme technologieën zoals sensoren, drones en satellieten te integreren, kunnen landbouwers beter geïnformeerde beslissingen nemen over irrigatie, bemesting en gewasbescherming. Dit leidt tot het efficiënter gebruik van middelen, hogere opbrengsten en vermindering van milieueffecten. Bovendien helpt datagestuurde landbouw om de voedselveiligheid te versterken en de wereldwijde voedselvoorziening duurzamer en veerkrachtiger te maken.

Waarom normen ontwikkelen voor datagedreven agrovoedselsystemen?

De huidige agrovoedingssystemen staan voor aanzienlijke uitdagingen. Digitale technologieën kunnen helpen deze problemen op te lossen, maar er is vaak een gebrek aan interoperabiliteit tussen de verschillende systemen. Om gegevens effectief te kunnen uitwisselen en benutten, moeten deze systemen naadloos geïntegreerd kunnen worden. Normen spelen hierbij een cruciale rol om de interoperabiliteit te verbeteren en zo de voordelen van digitale innovaties volledig te realiseren.  

Daarom is er in oktober 2023 een nieuw Technisch Comité (TC) opgericht bij de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). ISO/TC 347 zal normen ontwikkelen om interoperabele systemen in datagestuurde agrovoedingssystemen te ondersteunen. De focus van ISO/TC 347 Data-driven agrifood systems ligt op normalisatieactiviteiten voor holistische en op principes gebaseerde optimalisatie van besluitvorming. De nadruk ligt op uitdagingen met betrekking tot interoperabiliteit, zoals consistente landbouwsemantiek, genormaliseerde gegevensformaten in agrovoedingssystemen, gegevensbeheer van veeteelt- en veehouderijactiviteiten en stadslandbouw.

Waar werkt de commissie voor datagestuurde agrovoedingssystemen aan?

De Belgische normcommissie NBN/I347 volgt de ontwikkelingen van de ISO commissie nauwgezet op, en draagt eraan bij. De experts bundelen hun krachten in de normcommissie om normen te ontwikkelen met betrekking tot (maar niet beperkt tot):  

  • Optimalisatie van landbouw- en voedselsystemen
  • Landbouwsemantiek
  • Duurzaamheidsmodellen
  • Metriek en data in agrovoedingssystemen
  • Urban landbouw
  • Serres en gecontroleerde omgevingen

Wie zoeken we hiervoor?

Iedereen met een interessante kijk op datagestuurde agrovoedingssystemen mag deelnemen aan de Belgische normcommissie. We zijn dus op zoek naar experts in vele aspecten van de agrovoeding sector, of het nu gaat om grote bedrijven of KMO's, onderzoekers, overheden, enz. Kennis van normen is niet noodzakelijk.

Wil je zelf normen helpen ontwikkelen? Maar wil je er liever eerst meer over weten? Volg dan het gratis webinar "Standardisation: The basics". Daar krijg je meer inzicht in wat normontwikkeling inhoudt.

Welke normcommissies zijn er en wanneer vergaderen ze?

  • De internationale normcommissie ISO/TC 347 Data-driven agrifood systems brengt internationale expertise samen om kwesties met betrekking tot datagestuurde agrovoedingssystemen aan te pakken. ISO/TC 347 vergadert een tot twee keer per jaar. Volgende plenaire vergadering: TBC.
  • De Belgische commissie NBN/I347 brengt alle Belgische belanghebbenden met expertise in datagestuurde agrovoedingssystemen samen. De commissie volgt het werk van ISO nauwlettend op en draagt eraan bij. Iedereen in België mag deelnemen. NBN/I347 vergadert tweemaal per jaar. Volgende plenaire vergadering: TBC.

Interessante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right

Neem zelf deel aan normontwikkeling

Heb jij veel ervaring binnen dit domein? En wil je graag jouw expertise gebruiken om nieuwe normen te ontwikkelen? Schrijf je dan nu in als expert in deze normcommissie.
Ja, ik word expert