Drinkwater-, afvalwater- en stormwatersystemen en diensten

Expert in watergerelateerde systemen en diensten? Schrijf je in voor de normcommissie!
Drinkwater-, afvalwater- en stormwatersystemen en diensten

Het normaliseren van sterke watersystemen, een stap dichter bij de SDG’s

Water is kostbaar, zonder sterke watersystemen kunnen we niet overleven. Het voorzien en onderhouden van drinkwater-, afvalwater- en stormwatersystemen zijn van groot belang voor elke gemeenschap. De Belgische waterbedrijven zijn hierin essentieel. Het opstellen van internationale en Europese normen rond watersystemen is vandaag de dag in volle beweging, en ook jij kan daaraan deelnemen.

De internationale normcommissie ISO/TC 224 ontwikkelt normen in managementconcepten van serviceactiviteiten en -processen met betrekking tot drinkwatervoorzieningen, afvalwater en stormwatersystemen. De missie van ISO/TC 224 is normen ontwikkelen waarbij waterbedrijven effectief en efficiënt kunnen voldoen aan de behoeften en verwachtingen van hun gebruikers en andere belanghebbenden, met aandacht voor de veranderende klimaatomstandigheden en opkomende technologieën. Bovendien is het bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties fundamenteel, watersystemen dragen bij aan maar liefst 13 van de 17 SDG’s.

Wat zijn de dienstverlenende activiteiten van waterbedrijven?

Waterleidingbedrijven vervullen een cruciale rol in het leveren van drinkwater, afvalwaterbeheer en stormwaterbeheer, afhankelijk van hun verzorgingsgebied en de wettelijke vereisten. Het waarborgen van de watervoorziening vereist een verscheidenheid aan activiteiten. Niet al deze activiteiten zijn direct zichtbaar voor de gebruikers van de diensten, maar ze zijn essentieel voor het effectief en efficiënt uitvoeren van de verantwoordelijkheden van een waterbedrijf.

Innovatieve detectie- en monitoringtechnieken worden ontwikkeld om abnormale gebeurtenissen snel te identificeren en aan te pakken, mede mogelijk gemaakt door recente technologische vooruitgang. Naast het anticiperen op incidenten zoals cyberaanvallen, moeten waterbedrijven ook inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Deze veelzijdige activiteiten zijn cruciaal voor een effectieve waterdienstverlening. Concrete voorbeelden van dienstverleningsniveaus zijn: levering van drinkwater in voldoende hoeveelheden en kwaliteiten via aansluitingen van gebruikers, openbare standpijpen of mobiele tankwagens; aansluiting op een openbaar afvalwatersysteem voor transport, behandeling en veilige afvoer van het verzamelde afvalwater; en opvang, opslag en veilige afvoer van regenwater.

Waar werkt de commissie voor drinkwater-, afvalwater- en stormwatersystemen en diensten aan?

De Belgische normcommissie NBN/I224 volgt de ontwikkelingen van de ISO commissie nauwgezet op, en draagt eraan bij. De experts bundelen hun krachten in de normcommissie om normen te ontwikkelen, deze focussen onder meer op:  

  • Het beheersen van crisissituaties
  • Klimaatveranderingskwesties
  • Slim waterbeheer
  • Het ontwikkelen van gecentraliseerde of on-site systemen voor drinkwater-, afvalwater- en stormwaterbeheer
  • Doorspoelbare producten
  • Digitalisering

Wie zoeken we hiervoor?

Iedereen met een interessante kijk op drinkwater-, afvalwater- en stormwatersystemen en diensten mag deelnemen aan de Belgische normcommissie. We zijn dus op zoek naar experts in vele aspecten van de watersector, of het nu gaat om watermaatschappijen, grote bedrijven of KMO's, onderzoekers, overheden, enz. Kennis van normen is niet noodzakelijk.

Wil je zelf normen helpen ontwikkelen? Maar wil je er liever eerst meer over weten? Volg dan het gratis webinar "Standardisation: The basics". Daar krijg je meer inzicht in wat normontwikkeling inhoudt.

Welke normcommissies zijn er en wanneer vergaderen ze?

  • De internationale normcommissie ISO/TC 224 brengt internationale expertise samen om kwesties met betrekking tot drinkwater-, afvalwater- en stormwatersystemen en diensten aan te pakken.  ISO/TC 224 vergadert een tot twee keer per jaar. Volgende plenaire vergadering: 28 juni 2024.
  • De Belgische commissie NBN/I224 brengt alle Belgische belanghebbenden met expertise in waterbeheer samen. De commissie volgt het werk van ISO nauwlettend op en draagt eraan bij. Iedereen in België mag deelnemen. NBN/I224 vergadert tweemaal per jaar. Volgende plenaire vergadering: TBC.

Interessante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right

Neem zelf deel aan normontwikkeling

Heb jij veel ervaring binnen dit domein? En wil je graag jouw expertise gebruiken om nieuwe normen te ontwikkelen? Schrijf je dan nu in als expert in deze normcommissie.
Ja, ik word expert