Duurzame financiering

Expert in duurzame financiering? Deel je kennis en schrijf je in voor de normcommissie!
Duurzame financiering normcommissie

Een sleutelrol in het behalen van de SDG’s en de Europese Green Deal

Duurzame financiering houdt in dat sociale, milieugebonden en bestuursgerelateerde overwegingen worden meegenomen bij investeringsbeslissingen. Dit omvat het waarborgen van biodiversiteit, het voorkomen van vervuiling, het bevorderen van de circulaire economie en het aanpakken van klimaatverandering. Ook worden aspecten zoals mensenrechten, arbeidsverhoudingen en gemeenschapsinvesteringen in beschouwing genomen.

De EU heeft een duurzaam financieringsbeleid geïmplementeerd dat cruciaal is voor het mobiliseren, vergroten en sturen van private investeringen naar duurzame technologieën en ondernemingen. Een duurzaam financieringsbeleid is dan ook noodzakelijk om de Sustainable Development Goals (SDG’s) en Europese Green Deal te ondersteunen. Het opstellen van internationale en Europese normen rond duurzame financiering is vandaag de dag in volle beweging, en ook jij kan daaraan deelnemen.

Wat is duurzame financiering?

In deze context verwijst duurzame financiering naar het integreren van duurzaamheidsoverwegingen, waaronder praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), in de financiering van economische activiteiten.

ISO/TC 322 is de technische commissie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van ISO-normen met betrekking tot duurzame financiering. Onder duurzame financiering verstaat ISO/TC 322 financiering en de daarmee samenhangende institutionele en marktregelingen die de voortgang ondersteunen van het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en het aanpakken van klimaatverandering.

De Europese normcommissie CEN/TC 475 heeft de opdracht gekregen om Europese normen te ontwikkelen op het gebied van financiën, met betrekking tot verschillende aspecten, waaronder duurzame financiering in een Europese context, maar ook querymethoden, processen, financiële basisanalyse, risicoanalyse, evaluatie van duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers, etc.

Waar werkt de commissie voor duurzame financiering aan?

De Belgische normcommissie NBN/I322 volgt de ontwikkelingen van de ISO en CEN commissies nauwgezet op, en draagt eraan bij. De experts bundelen hun krachten in de normcommissie om normen te ontwikkelen met betrekking tot (maar niet beperkt tot):

  • Het opstellen van principes en kadernormen die van toepassing zijn op het hele financiële systeem.
  • Een reeks technische normen die bijdragen aan taxonomieën voor duurzame financiering, eisen voor effectbeoordeling, openbaarmakingsvereisten inclusief convenanten, verificatie en rentmeesterschap, voor elk van de belangrijkste financiële producten, waaronder groene, sociale en duurzame leningen, obligaties, fondsen, derivaten, verzekeringen, private equity en beursgenoteerde aandelen.
  • Harmoniseren van begrip en taal.

Wie zoeken we hiervoor?  

Iedereen met een interessante kijk op duurzame financiering mag deelnemen aan de Belgische normcommissie. We zijn op zoek naar experts in vele aspecten van de financiële sector, of het nu gaat om grote bedrijven of KMO's, banken, beleggingsmaatschappijen, onderzoekers, overheden, enz. Kennis van normen is niet noodzakelijk.

Word nu expert

Wil je zelf normen helpen ontwikkelen? Maar wil je er liever eerst meer over weten? Volg dan het gratis webinar "Standardisation: The basics". In deze webinar krijg je meer inzicht in wat normontwikkeling inhoudt.

Welke normencommissies zijn er en wanneer vergaderen ze?

  • De internationale normcommissie ISO/TC 322 brengt internationale expertise samen om kwesties met betrekking tot duurzame financiering aan te pakken. ISO/TC 322 vergadert een tot twee keer per jaar. Volgende plenaire vergadering: TBC.
  • De Europese normcommissie CEN/TC 475 heeft de opdracht gekregen om normen te ontwikkelen op het gebied van financiën, waaronder ook duurzame financiering in een Europese context. CEN/TC 475 vergadert een tot twee keer per jaar. Volgende plenaire vergadering: TBC.
  • De Belgische commissie NBN/I322 brengt alle Belgische belanghebbenden met expertise in duurzame financiering samen. De commissie volgt het werk van ISO en CEN nauwlettend op en draagt eraan bij. Iedereen in België mag deelnemen. NBN/I322 vergadert tweemaal per jaar. Volgende plenaire vergadering: TBC.

Op donderdag 7 november 2024 zal er een gratis kick-off event plaatsvinden bij NBN (Brussel). Meer informatie hieromtrent volgt nog.

Interessante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right

Neem zelf deel aan normontwikkeling

Heb jij veel ervaring binnen dit domein? En wil je graag jouw expertise gebruiken om nieuwe normen te ontwikkelen? Schrijf je dan nu in als expert in deze normcommissie.
Ja, ik word expert