Energiemanagement

Dankzij energiemanagement dalen je energiekost, de uitstoot van broeikasgassen én je ecologische voetafdruk.
Lees meer over Energiemanagement
Dankzij energiemanagement dalen je energiekost, de uitstoot van broeikasgassen én je ecologische voetafdruk.

Gebruik energie op een efficiëntere manier

We willen allemaal zuiniger met energie omspringen. Want minder en efficiënter energie verbruiken heeft niets dan voordelen: lagere energiekosten, daling van de uitstoot van broeikasgassen en een kleinere ecologische voetafdruk.

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van alle CO2-uitstoot. Als die erin slaagt om de koolstofuitstoot van gebouwen tot nul te herleiden, zet de wereld een grote stap vooruit om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Een effectief energiemanagementsysteem is daarvoor stap 1. De Belgische normcommissies energiemanagement werken daarom hard aan de ontwikkeling van internationale normen voor energiemanagement en energieprestaties van gebouwen.

Wat is energiemanagement?

Organisaties bewaken hun energiegebruik in gebouwen door hun verbruik te controleren en te verminderen. Met andere woorden, door energiemanagement of energiebeheer.

Waarom is dit belangrijk?

Energiebeheer is de sleutel tot energiebesparing in jouw organisatie. Energie besparen is bovendien een wereldwijde noodzaak:

 • om de schade te verminderen die we aanrichten aan onze planeet door CO2-uitstoot
 • om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen

Met een energiemanagementsysteem beheert een organisatie haar energie-efficiëntie.

Waarrond werken de normcommissies energiemanagement?

Alle experten bundelen hun krachten in de normcommissies voor de ontwikkeling van normen rond (onder andere):

 • energiemanagement en energiebesparing
 • energie-efficiëntiediensten
 • besparingsberekeningsmethoden
 • energie-audits
 • garanties van oorsprong
 • energieprestatiecontracten
 • energieprestaties van gebouwen

{{dom-energy-1="/external-assets/highlights"}}

Wil je graag zelf mee normen ontwikkelen? Maar kom je er liever eerst wat meer over te weten? Volg dan het Webinar "Standardisation - The Basics". Daar geven we je meer inzicht van wat normontwikkeling is.

Ik schrijf me in voor "Standardisation - The Basics"

Welke normcommissies energiemanagement zijn er en wanneer komen ze samen?

 • De internationale normcommissie ISO/TC301 ontwikkelt en herziet internationale normen voor energiemanagement en energiebesparing, zoals ISO 50001.
 • ISO/TC301 komt een of twee keer per jaar bij elkaar. Volgende bijeenkomst: 2024 (TBD).
 • De Europese normcommissie CEN-CLC/JTC 14 ontwikkelt Europese normen voor energiebeheer en energie-efficiëntie in het kader van de energietransitie. Volgende bijeenkomst van CEN-CLC/JTC 14: 2024 (TBD).
 • De Belgische commissie NBN/I301 brengt alle Belgische betrokken partijen met expertise in energiemanagement samen. De commissie volgt het ISO- en CEN-werk op de voet en dragen eraan bij. Iedereen in België kan zich aansluiten.

Interessante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right

Neem zelf deel aan normontwikkeling

Heb jij veel ervaring binnen dit domein? En wil je graag jouw expertise gebruiken om nieuwe normen te ontwikkelen? Schrijf je dan nu in als expert in deze normcommissie.
Ja, ik word expert