Milieumanagement

Als we onze planeet willen redden, zijn er normen nodig om het milieu te beschermen.
Lees meer over milieumanagement
Milieumanagement

Milieumanagement beschermt het milieu voor toekomstige generaties

Onze kinderen verdienen ook een gezonde planeet. Toch hebben alle menselijke activiteiten een veel te grote impact op het milieu. Het wordt tijd om ons milieu op grote schaal te beschermen. Al is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Normen voor milieumanagement zijn een grote stap in de goede richting. De Belgische normcommissie NBN/B031 werkt dan ook hard aan de ontwikkeling van internationale normen voor milieubeheer.

Wat is milieumanagement?

Milieumanagement is de manier waarop een bedrijf zijn milieubeleid ontwikkelt, uitvoert en bewaakt. Een degelijk milieumanagementsysteem waarborgt de gezonde toestand van onze planeet voor toekomstige generaties. Door komaf te maken met luchtpollutie, afval, vervuild water of bodemverontreiniging, om maar een paar maatregelen te noemen.

Milieumanagement wordt steeds populairder, omdat consumenten meer en meer op zoek gaan naar milieuvriendelijke en milieubewuste producten en diensten.

Waarom is dit belangrijk?

Zolang we blijven bomen kappen, grondstoffen verspillen, CO2 uitstoten, water vervuilen – en ga zo maar door – blijft de stabiliteit van ecosystemen in gevaar. De relatie tussen mens en milieu zal pas opnieuw verbeteren als we met zijn allen het behoud, de vernieuwing en de bescherming van de natuur aanmoedigen.

Het is dus voor elk bedrijf essentieel om een milieumanagementsysteem in te voeren om zo milieurisico’s te beheren.

De voordelen van een succesvol milieumanagementproces zijn:

 • minder koolstofemissies  
 • veilige en effectieve verwerking van afval
 • efficiënt en verstandig gebruik maken van energie en hulpbronnen
 • geen vervuiling

Waarrond werken de normcommissies milieumanagement?

Alle experten bundelen hun krachten in de normcommissies voor de ontwikkeling van (onder andere) deze normen:

 • richtlijnen voor het gebruik van ISO 14001 in relatie tot klimaat en water
 • EDD-beoordelingen (Environmental Due Diligence)
 • controle op afstand van milieumanagementsystemen
 • indeling van ‘Green Debt’-instrumenten
 • ETV (Environmental Technology Verification)
 • groene financiering
 • levenscyclusanalyse
 • beheer van broeikasgassen

{{dom-mil-1="/external-assets/highlights"}}

Wil je graag zelf mee normen ontwikkelen? Maar kom je er liever eerst wat meer over te weten? Volg dan het Webinar "Standardisation - The Basics". Daar geven we je meer inzicht van wat normontwikkeling is.

Ik schrijf me in voor "Standardisation - The Basics"

Welke normcommissies zijn er en wanneer komen ze samen?

De internationale normcommissie milieumanagement ISO/TC 207 en de Europese normcommissie CEN/TC 467 ontwikkelen internationale en Europese normen voor milieumanagement en klimaatverandering. Dit om milieu- en klimaateffecten én sociale en economische aspecten aan te pakken. En zo duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

 

 • ISO/TC207 komt een of twee keer per jaar bij elkaar. Volgende bijeenkomst: Eind 2024 (TBD).
 • CEN/TC 467 komt een of twee keer per jaar bij elkaar. Volgende bijeenkomst: 18 juni 2024.
 • De Belgische normcommissie milieumanagement NBN/B031 brengt alle Belgische betrokken partijen met expertise in milieumanagement en klimaatverandering samen. De commissie volgt het ISO- en CEN-werk op de voet en draagt eraan bij. Iedereen in België kan zich aansluiten.
 • NBN/B031 vergadert twee keer per jaar. Volgende bijeenkomsten: 11/06/2024 en 09/12/2024.

Interessante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right

Neem zelf deel aan normontwikkeling

Heb jij veel ervaring binnen dit domein? En wil je graag jouw expertise gebruiken om nieuwe normen te ontwikkelen? Schrijf je dan nu in als expert in deze normcommissie.
Ja, ik word expert