Experts voor normontwikkeling gezocht!

Duurzaamheid is dé uitdaging van de toekomst. Hoe we met zijn allen tot een duurzamere wereld komen, lees je in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's van de Verenigde Naties. Normen bieden een duidelijk kader om die 17 SDG’s om te zetten naar concrete actieplannen. Ze zijn dus een cruciaal instrument voor elke organisatie die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wil behalen.

Maar geen normen zonder normontwikkeling. Alles begint bij de experts die in commissies samenkomen om normen te ontwikkelen.

Hoe werkt normontwikkeling?

NBN brengt de Belgische normcommissies samen om normen te ontwikkelen met een focus op bepaalde prioritaire domeinen. In die normcommissies zetelen experts uit het domein.

6 prioritaire domeinen van normalisatie

Het NBN legt de nadruk op een aantal horizontale domeinen:

Circulaire Economie

Van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel gaan. Om alle menselijke activiteiten volledig duurzaam te maken qua milieu-impact. Dat is een grote uitdaging waarvoor alle organisaties de komende jaren staan. Normen helpen ze om die uitdaging daadwerkelijk aan te gaan. Meer info

Milieumanagement

Hoe voer je intern beleid en strategieën in die de impact van je activiteiten op het milieu verminderen? De reeks normen voor milieubeheer laat je zien hoe dat moet. Of je nu een kmo bent of een multinational. Meer info

Biodiversiteit

Organisaties voorzien van handvaten en richtlijnen om de impact van hun activiteiten op levende wezens te beperken. Zowel op het land, onder water als in de lucht. Dat is het doel van de internationale normen die worden ontwikkeld rond biodiversiteit. Meer info

Energiemanagement en energieprestatie van gebouwen

Ontwikkeling van Europese en internationale normen die eisen en richtlijnen bieden om energie op een efficiëntere manier te gebruiken. Om emissies te verminderen en om de energieprestaties van een organisatie te beheren. Opkomende technologieën om dat te ondersteunen, maken hier ook deel van uit. Meer info

Gezondheid en veiligheid op het werk

Deze normen zijn gericht op de beheersing van de risico’s op het werk. En op de verbetering van de prestaties van een organisatie op het gebied van de gezondheid en veiligheid van haar werknemers. Meer info

Kwaliteitsmanagement

Het kerndocument van kwaliteitsmanagement is de bekende ISO 9001. Deze reeks normen biedt organisaties eisen en aanbevelingen waarmee ze een hoog kwaliteitsniveau van hun diensten, producten en processen garanderen. Dankzij deze normen verbeteren ze voortdurend hun kwaliteit. Meer info

 

Meewerken aan normontwikkeling werkt in jouw voordeel

  1. Je bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends die de concurrentiepositie van je organisatie versterken. Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Wil je vooroplopen in je domein én op je concurrenten? Word dan expert in onze nationale commissie.
  2. Vroegtijdige toegang tot dergelijke strategische informatie geeft je de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen.
  3. Je oefent invloed uit tijdens het ontwikkelingsproces van normen. Zo beschermt jouw organisatie haar investeringen in producten, onderzoek en ontwikkeling. Waarvoor je je ook inzet, je zorgt ervoor dat je belangen worden gewaarborgd in de internationale, Europese en nationale normen.
  4. Je bouwt een netwerk op met iedereen die zich inspant om een wereldwijd en regionaal kader in je domein samen te stellen. Een normcommissie is de ideale plek om nieuwe contacten te leggen. En om ideeën uit te wisselen met mensen die net als jij de toekomst van jouw werkveld vormgeven.
  5. Je leert bij en wisselt kennis uit. De mensen die in normcommissies zitten, zijn experts in hun vakgebied en hebben inhoudelijke kennis. Ze delen die en leren van elkaar. Als je zelf in een commissie zit, doe je heel wat kennis uit de eerste hand op. Én je krijgt een uitgebreid overzicht van alle onderliggende aspecten van een bepaald domein.

Wie kan expert worden?

Elke Belgische organisatie kan deskundigen voordragen die vertrouwd zijn met een of meer van de prioritaire thema's. Denk aan grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, vakbonden, milieuorganisaties, financiële instellingen, werkgeversfederaties, de recyclage-, afval- of reparatie-industrie, detailhandel, water-, gas-, of elektriciteitsbedrijven …

Word jij expert?

Heb je interesse om deel te nemen aan een normcommissie? 

- Neem dan contact op met Alexandre della Faille (NBN-projectmanager) via alex.dellafaille@nbn.be.
- Of neem deel aan de volgende 'Discovery Webinar' waarbij meer uitleg gegeven wordt over normalisatie (+/- 40 min).
- Meer info over ‘expert worden in een normcommissie’ kan je ook terug vinden op deze webpagina.