Herziening ISO 9001: 9 grote vragen & 10 heldere antwoorden

Laatst bijgewerkt:
13/10/2023
Vergrootglas decorative

ISO 9001 is al jaar en dag dé norm die organisaties helpt om de kwaliteit van hun producten en dienstverlening te optimaliseren en concurrentieel te houden of maken. De volgende herziening komt eraan. Wat moet je vandaag al weten? Ontdek het in enkele minuten.

Wat verandert er precies?

De bedoeling is om de huidige versie van de norm aan te passen naar de nieuwe toestand van de markt. De focus ligt eerder op aanpassingen in de richtlijnen voor o.a. supply chain management, change management, duurzaamheid, productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Daarnaast worden ook verhelderingen aangebracht voor facetten als ‘risico’s en opportuniteiten’ en ‘kennis van de organisatie’. In principe wordt de volgende versie dus gemakkelijker in gebruik en toepassing.

Bovendien wordt in de werkgroep gebruik gemaakt van een inspannings-batenanalysemodel dat moet helpen inschatten wat de impact van de herziening is t.o.v. baten voor een organisatie.

Wanneer verandert ISO 9001?

Geen onrust over de timing. De exacte tijdstippen zijn nog niet gekend, maar er wordt verwacht dat de effectieve herziening zal starten in de herfst van 2023. Inclusief de doorlooptijd van de nalezing, ontwikkeling en goedkeuring van de herziening, zou de volgende versie van ISO 9001 in 2026 uitkomen.

Waarom wordt ISO 9001 herzien?

ISO 9001 is een cruciale norm. De laatste herziening (de huidige ISO 9001:2015) dateert alweer van acht jaar geleden en dus is het een goed moment om de kwaliteitsnorm opnieuw te toetsen aan onze evoluerende wereld, kennis en inzichten (bvb. sinds de COVID-19-pandemie, maar ook nieuwe technologieën).

ISO 9001 is een belangrijk onderdeel van onze productie en processen. Gaan we helemaal opnieuw moeten beginnen?

Zeker niet helemaal opnieuw. Zoals hierboven gezegd, gaat het eerder om aanpassingen in de richtlijnen voor o.a. supply chain management, change management, duurzaamheid, productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Daarnaast worden ook verhelderingen aangebracht voor facetten als ‘risico’s en opportuniteiten’ en ‘kennis van de organisatie’. In principe wordt de volgende versie dus net eenvoudiger én helderder.

Ik wil beginnen met ISO 9001 in mijn organisatie. Wacht ik best op de herziene versie of niet?

Ga ervoor. Als jij en/of je organisatie ISO 9001 willen gebruiken om de kwaliteit van je producten en processen te optimaliseren, kan je nu al van start gaan met NBN EN ISO 9001:2015. Je vindt ze eenvoudig in onze webshop, in alle beschikbare talen. Bovendien worden geen drastische aanpassingen verwacht en komt de herziene versie waarschijnlijk uit in 2026.

NBN helpt je trouwens graag om ISO 9001 te leren kennen en integreren. Neem vooral een kijkje in ons opleidingsaanbod. Of hoor uit eerste hand hoe de managementnorm Matrix Liften alvast vooruit helpt te denken.

Eens het zo ver is, hoe weet ik dat de herziene norm beschikbaar is? En waar vind ik ze?

NBN is je go-to uitgever van internationale, Europese en Belgische normen in België. Je zal de herziene versie van ISO 9001 dus in onze webshop vinden zodra ze werd gepubliceerd. We maken ze voor je beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans en Duits.

Heb je al een abonnement bij NBN? Als ISO 9001 (NBN EN ISO 9001:2015) al deel uitmaakt van je collectie op het NBN-platform en als ‘favoriet’ aangevinkt staat, krijg je in het platform zelf en/of per e-mail een melding zodra de update van de norm beschikbaar is. Tip: check alvast eens of de notificaties van je account ingesteld staan op het ontvangen van meldingen. Zo ben je zeker dat je de nieuwe versie meteen kan oppikken.

Nog geen abonnement? Dat is dan binnenkort het overwegen misschien wel waard. Ontdek hier al je voordelen en opties.

Ik heb heel wat ervaring met kwaliteitsmanagement, kan ik (en mijn organisatie) bijdragen aan de herziening van ISO 9001?

Ja, graag! NBN faciliteert de Belgische normalisatiecommissie  NBN/I176 ‘Quality management and quality assurance’ die mee bijdraagt aan het internationale comité. Specialisten in kwaliteitsmanagement zijn welkom om zich aan te sluiten en vanuit België mee vorm te geven aan de herziene norm. Als expert binnen de normcommissie lever je niet alleen een relevante bijdrage aan de toekomstige norm, je hebt ook de kans om er (ook vanwege je organisatie) mee je stempel op te drukken.

Wat zijn de volgende stappen?

Op dit moment wordt de internationale werkgroep van experten samengesteld (ook in België) die met hun vakkennis zullen bijdragen tot de internationale evaluatie van ISO 9001. De eerstvolgende stap is het definiëren van de ontwerpspecificatie, waarbij het doel van de herziene versie wordt afgebakend. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • Mee te nemen input, zoals de nieuwe Harmonized Structure, rapportages van eerdere werkgroepen en interpretatie-uitspraken rond de huidige editie: ISO 9001:2015
  • Benoeming aandachtspunten, bvb. de verduidelijking van concepten, eisen en het supply chain management
  • De integratie van een inspannings-batenanalysemodel: wat is de impact van de toekomstige norm op organisaties en wat levert het hen in verhouding op?
  • Handvaten voor het ontwikkelingsproces

Welke rol neemt NBN hierin op?

NBN is op twee vlakken actief in deze herziening. Enerzijds houden we de Belgische normcommunity op de hoogte van de ontwikkelingen via al onze kanalen, ook jou! We bieden je er ook begeleiding en een laagdrempelig aanspreekpunt.

Anderzijds representeren we de Belgische bijdrage in het internationale comité. Dat doen we door op Belgisch niveau experten samen te brengen en te faciliteren in een lokale normalisatiecommissie: NBN/I176 ‘Quality management and quality assurance’. Als je een specialist in kwaliteitsmanagement bent, kan je deel uitmaken van deze commissie. Uniek voordeel: jij en je organisatie kunnen de volgende versie van ISO 9001 mee vormgeven, dé norm voor kwaliteitsmanagement, wereldwijd.

Druk mee je stempel op ISO 9001

Bedankt voor je interesse!
De link naar de whitepaper over normen voor kmo's werd naar jouw e-mailadres verzonden.
Je kan hem hieronder ook meteen downloaden.
Oeps, er ging iets mis. Probeer het later opnieuw, of neem meteen contact op met info@nbn.be.

Gerelateerde artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right