ISO 44001:2017 Masterclass - Professioneel samenwerken met partners

Is de toekomst van jouw bedrijf afhankelijk van goede samenwerking met andere bedrijven? De praktijk leert dat op lange termijn samenwerken met andere bedrijven een grote uitdaging is, in de eerste plaats voor de eigen organisatie.

De nieuwe norm ISO 44001:2017 biedt een framework dat bedrijven, overheden en andere organisaties ondersteunt bij het verder professionaliseren van het beheer van partnerships. De 8 stappen van het framework bieden een duidelijke houvast om de interne bedrijfsprocessen te verbeteren die een performante samenwerking met partners in de weg staan.

Waarom deelnemen?

Na deze Masterclass kan je:

 • de belangen van je organisatie sterker verdedigen tijdens onderhandelingen met (toekomstige) partners;
 • de juiste partnerorganisaties selecteren om je organisatie te helpen groeien;
 • het beheer van zakelijke relaties structureren;
 • zakelijke conflicten met externe partners tactisch oplossen;
 • een duurzame reputatie opbouwen als betrouwbare partner.

Wie kan deelnemen?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die betrokken is bij het opzetten en beheren van samenwerkingsverbanden met externe partners:

 • Partnership Managers;
 • Alliance Managers;
 • Business Development Managers;
 • Key Accountmanagers;
 • R&D-managers;
 • Innovatiemanagers;
 • KMO-zaakvoerders;
 • Managers organisatieontwikkeling;
 • Projectmanagers.

Programma

Voormiddag

 • Samenwerken als bedrijfsstrategie
 • Collaborative business relationships: een overzicht
 • ISO 44001 als framework voor organisatieontwikkeling
 • Een samenwerkingsgerichte bedrijfscontext creëren
 • Specifieke competenties voor het beheren van samenwerkingen
 • Samenwerking met partners structureren

Namiddag

 • ISO 44001 toepassen op een eigen businesscase
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden: wie inspireert jou?
 • Zelfevaluatie samenwerkingscompetenties
 • Actieplan ISO 44001 naar eventuele certificatie
 • Tips & tricks

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. NBN Learning Solutions is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van NBN Learning Solutions.