Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO 45001:2018 - nieuwe norm voor veilig en gezond werken

zoekt op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events

De norm voor gezondheid en veiligheid op het werk

In 2013 is besloten om de norm OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) te herzien en als ISO-norm (ISO 45001) te publiceren. ISO 45001 zal eisen bevatten voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van gezondheid en veiligheid kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. Daarnaast biedt de nieuwe norm ook meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd en gïntegreerd. De focus wordt ook verbreed met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

De voordelen van ISO 45001 zijn onder meer:

1. systematische benadering van arbeidsveiligheid en gezondheid van werknemers
2. hogere motivatiegraad bij medewerkers
3. effectief voorkomen van arbeidsongevallen
4. verminderen van kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress

De ISO 45001 werd gepubliceerd op 12 maart 2018.

De meest opvallende verandering is de nieuwe structuur. Elk nieuw managementsysteem wordt voortaan gebaseerd op dezelfde algemeen geldende kerneisen, de HLS (High Level Structure). ISO 45001 wordt aangepast aan deze nieuwe structuur. De HLS-hoofdstructuur vergemakkelijkt het integreren van verschillende managementsystemen (voor kwaliteit, milieu, energie enz.) en het combineren van audits op het gebied van diverse managementnormen.

Programma

Deze interactieve infosessie gaat in op de nieuwe HLS-hoofdstructuur, de belangrijkste managementthema’s en de krachtlijnen van deze nieuwe ISO norm:

 • Beknopte historiek & planning overgang OHSAS 18001:2007 naar de nieuwe ISO 45001:2018
 • Aanleiding, belang en meerwaarde van deze normwijziging
 • De HLS volgens Annex SL:
 • Kennis van de achtergrond, opbouw en inhoud van de HLS
 • Interactie van de norm met het Future Proof Plug-In Model / Flower-model
 • De kerneisen van de nieuwe generatie managementsysteemnormen
 • De contouren van de nieuwe ISO 45001:2018
 • Globaal overzicht belangrijkste wijzigingen (context, risico’s, opportuniteiten, …)
 • Detailtoelichting per hoofdstuk
 • De impact van de wijzigingen voor jouw organisatie:
 • Verwachtingen en toekomstige ontwikkelingen in het normenlandschap
 • Mogelijke repercussies bij implementatie
 • Impact op auditing: intern - extern
 • Valkuilen en kritieke succesfactoren bij implementatie, integratie & certificatie
 • Do’s & don’t’s in een notendop
 • Best Practices bij overgang naar nieuwe normversie
 • Afsluitende vragenronde

Voor wie?

Deze interactieve opleiding is heel nuttig voor preventieadviseurs, kwaliteits-, veiligheids- en milieumedewerkers en KAM-verantwoordelijken die een (geïntegreerd) welzijnsmanagementsysteem proactief willen opzetten en invoeren. Ook organisatieverantwoordelijken of bedrijfsleiders die de meerwaarde van dit managementsysteem willen aftoetsen, hebben baat bij deze sessie.

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.