Hoe ISO-normen je organisatie helpen om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen

Alsmaar meer organisaties ontdekken dat een duurzaam beleid en rendabele groei wel degelijk hand in hand gaan. Om hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven, trekken ze meer en meer de kaart van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – of Sustainable Development Goals – van de Verenigde Naties. ISO-normen zijn een handig hulpmiddel om de doelstellingen te vertalen naar concrete actieplannen.

 

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s)?

Eind 2015 keurden de 193 VN-lidstaten een ambitieus actieplan goed ter vervanging van de millenniumdoelstellingen. Het doel: een wereld waarin ecologische, maatschappelijke en economische behoeften nog beter in evenwicht zijn. 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s) in vijf domeinen moeten tegen 2030 voor een betere wereld zorgen.

Waarom met de SDG’s aan de slag gaan?

  • Overheid: mensenrechten, water- en energie-efficiëntie, publieke gezondheid en andere beleidsdomeinen krijgen een duurzame invulling. Bovendien stimuleren de SDG’s overheden om nationale en internationale beloftes na te komen.
  • Industrie: van gezondheid en veiligheid op het werk over energieverbruik tot een toekomstgerichte en milieuvriendelijke infrastructuur. Dankzij de SDG’s los je de maatschappelijke verwachtingen van je stakeholders in en krijgt je reputatie een boost.
  • Kmo’s: bedrijven eisen steeds vaker dat hun leveranciers duurzaam werken, consumenten kopen liever van duurzame bedrijven én een duurzaam imago maakt je aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Kmo’s die hun beleid koppelen aan de SDG’s, vergroten duidelijk hun slagkracht.

 

Wat is de link tussen SDG’s en ISO-normen?

De vertaalslag van ambitie naar concrete kennis en actieplannen is geen makkelijke onderneming. Omdat er geen handleiding of praktische houvast is, steunen veel organisaties de SDG’s zonder dat ze daarbij meetbare doelen hebben. Soms blijft het daardoor noodgedwongen bij vage beloftes en greenwashing. ISO-normen bieden een kader.

ISO, de International Organisation for Standardization, neemt het voortouw: “Met normen maken we elk van de 17 SDG’s waar, en zorgen we ervoor dat zowel overheden, bedrijven als consumenten hun steentje kunnen bijdragen.”  

 

Drie voorbeelden:

1. Sustainable Development Goal 13: klimaatactie

​ISO-normen spelen een voorname rol in de klimaatagenda. Ze helpen onder meer bij klimaatobservatie, berekeningen van broeikasgassen en het bepalen van een slim ecologisch beleid. De ISO-serie 14000 levert bijvoorbeeld praktische info over hoe je als organisatie de ecologische impact van je activiteiten beperkt: van afvalbeheer tot energieverbruik.
 

2. Sustainable Development Goal 7: betaalbare en duurzame energie

Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie vormen het onderwerp van meer dan 200 ISO-normen. De meest gekende is daarbij ISO 50001: dé maatstaf voor een duurzaam energiemanagementsysteem. 

De voordelen van ISO 50001? Het Facilitair Bedrijf implementeerde de norm. Lees hun verhaal.
 

3. Sustainable Development Goal 3: goede gezondheid en welzijn

ISO ontwikkelde meer dan 1300 normen voor de ondersteuning van een veilige en kwaliteitsvolle medische zorg. Denk daarbij aan internationale regels rond sterilisatie, medische toestellen, implantaten, data-analyse en nog veel meer. Zo bepaalt de ISO-serie 11137 hoe je medische hulpmiddelen steriliseert door middel van straling en definieert ISO 7153 welke materialen kunnen worden gebruikt voor de productie van chirurgische instrumenten.

Het NBN ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en gelooft dat normen daarbij een cruciale rol kunnen spelen. CEO Johan Haelterman legt op Kanaal Z uit hoe het NBN daarnaar streeft via ondersteuning en praktische oplossingen:

 

Concreet met de normen aan de slag?

In deze digitale brochure vind je voor alle SDG's concrete normen terug. We bundelen die normen ook in een aparte catalogus in myNBN.

 

Op zoek naar normen om je organisatie naar een hoger niveau te tillen?

Je vindt alle product-, diensten-, proces- en managementnormen terug in onze uitgebreide e-shop.

Je kennis verruimen met een opleiding?

Het NBN helpt je bovendien om de SDG’s in de praktijk te brengen in jouw bedrijf of organisatie. Volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen.

Deelnemen aan normcommissies die nieuwe hefbomen voor de SDG's ontwikkelen?

Ook dat is mogelijk. Schrijf je in als expert voor een van onze normcommissies en weeg mee op de besluitvorming.