Studiemiddag ladingzekerheid

“Opgelet: zware hinder na ladingverlies vrachtwagen.” Hoe vaak hoor je dit bericht op de radio? De economische schade ten gevolge van ladingverlies op de Europese wegen is enorm. Files en ongevallen kunnen nochtans vermeden worden als transportbedrijven en hun opdrachtgevers een solide ladingzekerheidsbeleid hanteren.

De Europese richtlijn 2014/47/EU, die op 20 mei 2018 in voege treedt, verplicht bedrijven meer aandacht te besteden aan de oorzaken van ladingverlies.

NBN organiseert op 28 september 2017 in Gent een studiemiddag waarbij 4 deskundigen de impact van de nieuwe Europese richtlijn bespreken.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze studiemiddag ontdek je hoe je voldoet aan de Europese richtlijn 2014/47/EU. Zo kan je:

 • de hoge boetes voor het overtreden van richtlijn 2014/47/EU vermijden;
 • de verkeersveiligheid verhogen;
 • de kosten ten gevolge van transportschade vermijden;
 • het aantal (arbeids)ongevallen reduceren.

Wie deelneemt aan deze studiemiddag, ontvangt bovendien de normen EUMOS 40509 en EUMOS 40511, waarnaar de richtlijn refereert.

Kan je niet aanwezig zijn? Beide normen zijn te koop via onze e-shop.

Wie kan deelnemen?

De studiemiddag richt zich tot productiebedrijven die gepalletiseerde verzendingen via wegtransport uitvoeren en andere betrokken instanties, zoals:

 • Logistieke bedrijven
 • Verpakkers, beladers en verladers
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Overheden
 • Politie
 • Organisaties met een uitgebreide vrachtwagenpark

Dit event biedt een toegevoegde waarde voor:

 • Directie en organisatieverantwoordelijken
 • Deskundigen voor veiligheid en gezondheid
 • Preventieadviseurs
 • OHSAS & ISO 45001 verantwoordelijken
 • Fleet managers
 • Transportplanners
 • Schadebeheerders

Programma

13:00 Registratie en welkom
13:30 De toegevoegde waarde van normen
13:40 Het belang van verkeerspreventie en de meerwaarde van ISO 39001 voor verkeersveiligheid
Werner De Dobbeleer, Woordvoerder VSV
14:10 Efficiënte ladingzekering in concreto: basisbegrippen, wetgeving en EUMOS normen
Marc Juwet, Expert & researcher transport safety KULeuven
15:00 Pauze
15:20 Basisregels, tips en kritieke succesfactoren voor het efficiënt ontwerp van een doeltreffend ladingzekerheidsbeleid
Jelle Dendauw, General Manager ESTL
16:00 Business Case: de invloed van deugdelijke transportverpakking in de praktijk op de ladingzekering
Dirk Franssens, Fleet Manager H. Essers
16:40 Vragenronde
17:00 Netwerkdrink

 

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.