Jaarverslag 2022

Man and woman looking on a tablet

2022 was voor het NBN weer een jaar met heel wat uitdagingen in een wereld in volle evolutie. Ondanks deze uitdagingen is het NBN verder blijven investeren in haar toekomst om haar klanten en andere stakeholders nog beter van dienst te zijn.

Zo was 2022 een opmerkelijk jaar door de ondertekening van de overeenkomst met het BEC. Voortaan zijn de elektrotechnische normen te koop via NBN en kan je op één plaats terecht voor al je normen.Verder zijn we achter de schermen verder blijven werken aan onze digitale transformatie, waarvan onze klanten in 2023 de vruchten gaan plukken. En je hebt het intussen wellicht gemerkt, NBN heeft een gloednieuwe branding om nog duidelijker en beter met iedereen te communiceren die van dichtbij of ietsje verder met normen en normalisatie begaan is.

Een boeiend en bewogen jaar voor NBN dus. In dit jaarverslag nemen we je mee in de wereld van normalisatie en geven we een stand van zaken van onze initiatieven en activiteiten. Tegelijk werpen we ook een blik op onze realisaties van 2022. Realisaties die bedrijven sterker, slimmer én concurrentiëler maken.

Johan Haelterman Chairman of the Executive Committee at NBN & Member of the ISO Council
Johan Haelterman
Voorzitter van het directiecomité
Dominique Du Tré Director Services at Agoria
Dominique Du Tré
Voorzitter Raad van Bestuur

2022 in cijfers

Wil je als bedrijf of overheid efficiënter werken of competitiever zijn? Dan zijn normen een essentieel instrument. Jaarlijks zien wij het gebruik van normen stijgen.
160.172
geraadpleegde normen
door commerciële gebruikers
244.397
gebruik
van onze normencollectie door studenten, academici en leerkrachten
3.286
klanten
die beroep deden op NBN
2.862
Belgische experten
zetten zich in om nieuwe normen te ontwikkelen
292.374
unieke websitebezoekers
15.661abonnees op de NBN-nieuwsbrief
974
Belgische normen (NBN)
2021 + 6
26.549
Europese normen (EN)
2021 + 1.358
24.533
Internationale normen (ISO)
2021 + 1.407
3
vertalingen van normen naar het Nederlands

NBN en BEC slaan de handen in elkaar

Het NBN en het BEC ondertekenden een akkoord waardoor alle Belgische, Europese én internationale normen op één plaats worden aangeboden. Vanaf 9 januari 2023 verkoopt het NBN alle normen voor elektrotechniek en elektronica.
Lees verder
Arrow pointing right

Certificatie ISO 9001 en ISO/IEC 27001

Ook voor onze eigen werking zijn normen een cruciale hoeksteen. NBN is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Zo blijven we verder werken aan een vlotte dienstverlening en zorgen we ervoor dat onze informatiesystemen goed beveiligd worden.

De voortdurende aandacht voor verbetering bij het NBN heeft geleid tot een verhoogde focus op cyberveiligheid, betere afstemming met de klantenbehoeftes en een meer “Agile” manier om waarde te creëren.

Opleidingen ISO 14001 en ISO 45001 erkend als jaarlijkse bijscholing

Onze opleidingen over ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 45001 (gezondheid en veiligheid op het werk) zijn erkend als jaarlijkse bijscholing door de Vlaamse Overheid en de FOD WASO. Milieucoördinatoren en preventieadviseurs kunnen dus voortaan kiezen uit deze opleidingen als jaarlijkse bijscholing.

Vernieuwd IT platform

De ontwikkeling van een nieuw IT platform werd verdergezet, waarbij de publicatie van normen verregaand geautomatiseerd werd. Dit effent ook het pad naar een vernieuwde website en klantenportaal dat in het voorjaar van 2023 wordt gelanceerd.

Nieuwe huisstijl

In 2022 ontwikkelde men een nieuwe huisstijl voor de communicatie van NBN. Vanaf 2023 zal de NBN-communicatie en het dienstenplatform in deze nieuwe huisstijl gebracht worden.

Nieuwsoverzicht
2022

Decorative

NBN ISO/IEC 27013 verenigt informatiebeveiliging en een uitstekende service

3/2/2022
Arrow pointing right
NBN inzichten & nieuws
Snelle updates over normen
Nieuwe & vertaalde normen
Decorative

Managementnormen in opmars

29/3/2022
Arrow pointing right
NBN inzichten & nieuws
Beginnen met normen
Decorative

Zo werk je stapsgewijs naar een beter energiebeheer

12/5/2022
Arrow pointing right
NBN inzichten & nieuws
Beginnen met normen
Decorative

Belgische norm NBN E 23-402 internationaal erkend

9/6/2022
Arrow pointing right
NBN inzichten & nieuws
Snelle updates over normen

Met IWA 42 op weg naar ‘Net Zero’

17/11/2022
Arrow pointing right
NBN inzichten & nieuws
Beginnen met normen

Veilig de toekomst tegemoet met de nieuwe ISO/IEC 27001

22/11/2022
Arrow pointing right
Nieuwe & vertaalde normen
Snelle updates over normen
Trending

Trusted
Knowledge

NBN is de referentie voor betrouwbare kennis. We staan voor een solide service en bieden ondernemingen en andere stakeholders best practices aan die een antwoord zijn op herkenbare problemen. Create. Use. Learn. Share.
NBN kenmerkNBN kenmerk

Create

Normenontwikkeling van a tot z

NBN is hét platform voor normontwikkeling in België. Experten uit het bedrijfsleven, maar ook overheden, academici en het middenveld werken actief mee aan nieuwe normen in jouw sector. Samen met sectorale operatoren zorgt NBN voor een vlotte kennisoverdracht.

SDG’s

Een groeiend aantal organisaties ontdekt dat een duurzaam beleid en rendabele groei wel degelijk hand in hand gaan. Om hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven, trekken organisaties meer en meer de kaart van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (‘Sustainable Development Goals’ of SDG’s) van de Verenigde Naties.

Als lid van het ISO-netwerk draagt NBN bij tot het behalen van die SDG’s.

Meer info over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kan je terugvinden op deze pagina.

Wil je de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vertalen naar concrete actieplannen? Dan zijn ISO-normen een handig hulpmiddel.
Grafiek van het aantal ISO-normen die bijdragen tot duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Aantal ISO-normen die bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

No poverty
Zero hunger
Good health and well-being
Quality education
Gender equality
Clean water and sanitation
Affordable and clean energy
Decent work and 
economic growth
Industry, innovation and infrastructure
Reduced inequalities
Sustainable cities 
and communities
Responisble consumption and production
Climate action
Life below water
Life on land
Peace and justice strong institutions
Partnership for the goals

Onze normen collectie

Naast 1.358 Europese normen en 1.407 Internationale normen, publiceerden we in 2022 deze Belgische normen:

NBN B 15-001:2022
Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit – Nationale aanvulling bij NBN EN 206:2013+A2:2021
NBN B 15-105:2022
Beton - Methodologie voor de evaluatie en attestering van de gebruiksgeschiktheid van inerte grondstoffen bestemd voor beton
NBN B 14-210:2022
Proeven op buiten- en binnenpleisters – Hechtsterkte door trekproef (in-situ)
NBN S 01-400-1:2022
Akoestische criteria voor woongebouwen
NBN B 21-606:2019+A1:2022
Geprefabriceerde betonproducten - Breedplaten - Nationale toepassingsnorm bij NBN EN 13747+A2:2010 en bij NBN EN 15050+A1:2012
NBN EN 1997-1 ANB:2022
Eurocode 7 : Geotechnisch ontwerp - Deel 1 : Algemene regels - Nationale bijlage

Normcomissies opgestart in 2022

Brain-computer interfaces
Menstrual products
Underwater welding
Regulated chemicals in products
Hydrometry
Marine technology
Secondary ion mass spectrometry
Guidelines for the promotion and implementation of gender equality
Aerospace
Autonomous flying

Experten met diverse achtergronden

2.862 Belgische experten in 654 Belgische normcommissies

Donut diagram van de verdeling van de achtergrond van de belgische experten in normcomissies
Grote ondernemingen (≥ 50 werknemers): 41,61%
Kmo's (
Arrow icon
50 werknemers): 29,44%
Overheden: 14,52%
Academici: 9,59%
Werknemersorganisaties: 2,57%
Consumentenorganisaties: 1,99%
Milieuorganisaties: 0,28%

... actief in normprojecten uit 14 sectoren

Elektrotechniek
669
Transport
664
Mechanica
530
Bouw
489
Veiligheid en gezondheid
425
Voorzieningen en energie
369
Digitale samenleving
342
Chemie
223
Huishoudelijke apparaten en HVAC
205
Diensten voor consumenten
163
Voeding en landbouw
117
Mijnbouw
111
Diensten
58
Defensie en beveiliging
52
Bron: CEN Annual report 2022

Use

Toegang tot normen

Via myNBN en de NBN e-shop krijgen NBN klanten eenvoudig toegang tot kennisdocumenten.

NBN e-shop

Via de NBN e-shop kan je gemakkelijk en gericht zoeken in een uitgebreide collectie normen en vervolgens direct aankopen. De norm kan meteen gedownload worden.

myNBN: mijn gepersonaliseerde en gecentraliseerde normencollectie

Met myNBN kan je je normencollectie online beheren. Dankzij dit handige online platform raadpleeg je eenvoudig en snel de recentste én vervangen versies van NBN-normen in verschillende talen. Met myNBN creëer je een gecentraliseerde normencollectie op maat van jouw organisatie. Je kan je normen er ook in geen tijd downloaden en printen, en nog veel meer.
“Alles op één platform, dat vind ik een ongelofelijke troef. Bovendien heeft iedere medewerker op eender welk moment en vanop eender welke locatie toegang. Ik werk heel graag met NBN en het gebruiksvriendelijke platform. NBN heeft de digitale trein niet gemist en daar ben ik blij om.”
NBN - Alain Dragon Engineer in oil & energy industry
Alain Dragon
Engineering Studies Manager

Ervaring met het NBN-platform

Learn

Toegang tot normen

NBN biedt e-learnings en Master Track opleidingen aan voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001), gezondheid en veiligheid op het werk (ISO 45001) en milieumanagement (ISO 14001). Daarnaast biedt het NBN ook opleidingen aan voor kwaliteitsmanagement voor labo’s ( ISO/IEC 17025).

e-learning

NBN biedt e-learnings en Master Track opleidingen aan voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001), gezondheid en veiligheid op het werk (ISO 45001) en milieumanagement (ISO 14001). Daarnaast biedt het NBN ook opleidingen aan voor kwaliteitsmanagement voor labo’s ( ISO/IEC 17025).
  • Je hebt geen voorkennis nodig.
  • Je gaat interactief aan de slag.
  • Je leert waar en wanneer je wil.
  • Je ontvangt het diploma Certified Associate.

Master Track

Een opleiding die online, klassikale én individuele lessen combineert.
  • Alle deelnemers starten met dezelfde voorkennis.
  • Je leert de normeisen interpreteren en gebruiken binnen je eigen professionele context. Bovendien maak je kennis met een aantal managementtechnieken die je meteen kan toepassen.
  • Je zet je eerste stappen in de wereld van audits. Je leert bijvoorbeeld auditrapporten opmaken.
  • Je ontvangt het diploma Certified Master als je slaagt voor het examen en de eindproef.
NBN kenmerkNBN kenmerk
“Zit goed in elkaar: mooie opbouw, verschillende leermethoden én motiverend. Kortom: fantastisch!”
Onze opleidingen ISO 14001 en ISO 45001 zijn sinds 2022 erkend als jaarlijkse bijscholing voor milieucoördinatoren en preventieadviseurs door de Vlaamse Overheid en door de FOD WASO.

Expertentraining “Opstarten als NBN-expert”

Om alle Belgische experten te ondersteunen bij normontwikkeling, bood het NBN ook in 2022 een aangepaste opleiding aan. Zo ontdekten en leerden deze experten de belangrijkste verschillen tussen Belgische, Europese en internationale normen, wie de normen ontwikkelt, hoe dat gebeurt , …en meer. Ook ervaren experten haalden er voordeel uit en ontdekten nieuwe invalshoeken.
Lees meer
Arrow pointing right
162
deelnemers

Webinars “Standardisation, the Basics”

Voor wie wil meewerken aan normen, organiseerde het NBN 2-maandelijks een webinar. Hierin ontdek je wat normontwikkeling is, hoe het werkt en waarom het belangrijk is. Je kan vragen stellen aan ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij normontwikkeling.

Universiteiten en hogescholen

EDU portaal

Het EDU Portaal laat studenten toe kennis te maken met normen. Zij zijn de toekomstige gebruikers van normen. Via het EDU portaal hebben de studenten toegang tot meer dan 42.000 normen in leesmodus. Daarnaast hebben we in 2022 werk gemaakt van een ruimer dienstenaanbod naar universiteiten met o.a. een business game en e-learning in managementsystemen voor studenten.

Share

Een stimulerende omgeving voor kennisdeling

Professionals samenbrengen om kennis en ervaringen uit te wisselen: het is één van de sterktes van het NBN. In 2022 was NBN aanwezig op de volgende events:

ACUMEN 2022

20/10/2022

Technische regelgeving en normalisatie, innovatie, duurzaamheid, digitale transformatie, artificiële intelligentie … In 2022 stond Agoria’s grootste kennis-, inspiratie- en netwerkevent ACUMEN helemaal in het teken van de nieuwste businessevoluties. Dit 4-daagse hybride evenement bracht maar liefst 67 sessies. Als een van de hoofdsponsors van dit evenement, gaven we verschillende presentaties en namen we deel aan het slotdebat.
NBN als standhouder op pop-up curiosity

Pop-up Curiosity

12/05/2022

NBN was als standhouder aanwezig op Pop-up Curiosity, het grootste b2b-evenement van Wallonië. We stelden NBN voor aan de aanwezige Belgische economische actoren en maakten hen bewust van het strategische belang van normen voor bedrijven. Bovendien zetten we de voordelen van deelname aan het normalisatieproces in de verf.
Normexperten op NBN thank you event

Thank You Event

24/11/2022

Voor de 6de keer organiseerde NBN zijn Thank You Event. 230 NBN-experten en stakeholders woonden het evenement bij in de Bozar in Brussel. Tijdens deze feestelijke avond zetten we 4 Belgische experten en een NBN-partner extra in de bloemetjes. Ze ontvingen een award voor hun inspanningen voor de ontwikkeling en promotie van normen.

Fireforum Congress 2022 “Wetenschappelijk onderzoek” & “Toegepaste brandveiligheid”

25/10/2022

Fireforum vzw organiseerde in 2022 de 7de editie van het Fireforum Congres in samenwerking met haar partners, waaronder NBN. Deze editie van het Fireforum Congres vond plaats in Maison de la Poste, gelegen op de site van Tour & Taxis. In de sessies ‘Wetenschappelijk onderzoek’ stelden de sprekers hun toekomstvisie voor. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Welke nieuwe inzichten zullen onze kijk op brandveiligheid beïnvloeden?

Week van de Circulaire Economie

10/06/2022

NBN nam deel aan de Week van de Circulaire Economie, een evenement van de afdeling ‘Circular Wallonia’ van de Waalse overheidsdienst. NBN gaf een webinar voor bedrijven over de cruciale rol van normen in de overgang naar een circulaire economie.

G7-conferentie over normalisatie

07/09/2022

NBN was een van de deelnemers aan de G7-conferentie over normalisatie als instrument in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de wereldwijde energie- en digitale transitie. NBN sloot zich aan bij de vertegenwoordigers uit de normalisatiewereld, waaronder ISO en andere nationale ISO-leden. Ons doel? Bevestigen dat normen een cruciale rol spelen bij actuele uitdagingen op het vlak van digitalisering en energie.

Belgian Biodiversity Alliance - 28/10/2022

28/10/2022

NBN was aanwezig bij de officiële lancering van de Belgian Biodiversity Alliance. Dat is een netwerk van Belgische actoren die de handen in elkaar slaan om de biodiversiteit in ons land te beschermen én herstellen. Als lid van de ISO draagt NBN ​​effectief bij tot de ontwikkeling van internationale normen. Eenmaal gepubliceerd vormen ze voor elke organisatie een handig hulpmiddel om rekening te houden met de biodiversiteit tijdens commerciële of industriële activiteiten.

EFSD-bijeenkomst in juni in Wenen

10/06/2022

NBN nam als medeorganisator deel aan het 65ste European Forum for Standards Distribution (EFSD) in Wenen. Zo’n 50 deelnemers van verschillende normalisatie-instellingen woonden de bijeenkomst bij, fysiek of online. Doel van het event? Best practices delen en netwerken met de verschillende leden.

ReNormAction! - Renoveren in tijden van wijzigende regelgeving

10/11/2022

Het jaarlijkse IBE-BIV-seminarie vond dit jaar plaats op 10 november 2022 in het Herman Teirlinckgebouw van de Vlaamse overheid. Als sponsor gaf NBN een presentatie over de voordelen van normen en normontwikkeling.
NBN - Plenary Meeting ISO/TC 206 Fine Ceramics

Plenary Meeting ISO/TC 206 Fine Ceramics

7 & 8/12/2022

Op de Plenary Meeting van ISO/TC 206 ‘Fine Ceramics’ die NBN samen met BCRC organiseerde, verwelkomden we meer dan 35 experten uit onder andere Korea, Japan en Duitsland.

SDG Forum Belgium 2022

4/10/2022

Samen met honderden aanwezige actoren reflecteerden we tijdens SDG Forum Belgium 2022 over één vraag: welke hulpmiddelen zijn noodzakelijk voor Belgische organisaties om de 17 SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) zo effectief mogelijk te bereiken? Eén ding is zeker: er is steeds meer behoefte aan gecoördineerde acties. Bestaande normen en normen in ontwikkeling vormen daarvoor hét ideale uitgangspunt.
NBN aanwezig op ISO Annual Meeting ( in Abu Dhabi)

ISO Annual Meeting (Abu Dhabi)

19-23/09/2022

Het NBN-team nam zowel fysiek als online deel aan de ISO Annual Meeting in Abu Dhabi. Er waren infosessies over ‘Net Zero’, ‘innovation for transformative climate solutions’,… . Daarnaast was er ook de gelegenheid om te netwerken. Dit jaar werden de sessies voor de eerste keer hybride georganiseerd, wat de gelegenheid gaf aan de experten om ook online deel te nemen. Met maar liefst 5000 deelnemers, brak deze edities alle deelnamerecords.
NBN kenmerkNBN kenmerk

NBN bedankt haar stakeholders en klanten!

Bijlagen

Missie en opdracht

Lees meer

Raad van Bestuur

Download pdf

Sectorale operatoren

Download pdf

Hoge Raad van Normalisatie

Lees meer

Balans en resultatenrekening

Download pdf

Prenormatief onderzoek en normenantennes

Download pdf

Beheersovereen-
komst met FOD Economie

Download pdf

NBN en KMO's

Download pdf