Jaarverslag 2023

In dit jaarverslag blikken we terug op enkele highlights van het voorbije jaar. We presenteren onze kerncijfers, reflecteren over onze klantgerichtheid, staan stil bij normontwikkeling en de kennisoverdracht die daarmee gepaard gaat, ons opleidingsaanbod en ook hoe we NBN het voorbije jaar in 2023 op de kaart hebben gezet.

- Het NBN-team
170.168 consultaties
door klanten
243.415 gratis consultaties
door studenten, academici en leerkrachten
3.305 organisaties
maken gebruik van ons normenplatform
3.034 Belgische experten
zetten zich in voor normontwikkeling
2.255 volgers
NBN LinkedIn pagina
14.144 abonnees
NBN newsletter
985 NBN BE normen
26.475 NBN EN normen
25.003 NBN ISO normen

NBN zorgt ervoor dat Belgische bedrijven en stakeholders vlot toegang hebben tot de meest recente kennis in verschillende sectoren.
“Trusted Knowledge" is ons motto.

Het belang van normen

Normen zijn essentieel...

Normenbeschrijven de beste manier om iets te doen. Het maken van een product, hetleveren van een dienst of het beheren van een proces,… Je kan geen containerstapelen, surfen op het 5G-netwerk of afspraken volgen rond brandveiligheid zonderdat daarbij normen aan te pas komen. Ook voor veilig speelgoed, energiezuinigegebouwen en het beveiligen van IT-systemen worden normen gebruikt en toegepast.

… volgens onze normgebruikers.

Uit een studie blijkt dat normen een essentiële factor zijn om kwaliteitsvolle producten en diensten te ontwikkelen. We vinden het dan ook belangrijk dat normgebruikers op een gebruiksvriendelijk platform terecht kunnen. Uit de studie leerden we ook welke features er prioritair zijn voor de verdere ontwikkeling van ons platform.

“Normen vertalen best practices naar concrete richtlijnen. Het belang van normalisatie en normontwikkeling mag niet worden onderschat. Ik nodig iedereen uit om mee te werken aan normen, en de bewustwording ervan te verspreiden.”
Dominique Du Tré
Voorzitter Raad van Bestuur

Makkelijk toegang tot normen

Nieuw normenplatform...

We trapten het jaar af met het resultaat van lange voorbereiding: ons vernieuwe platform lanceerde met een nieuwe achterliggende technologie, samen met onze opgefriste website en huisstijl in maart. Daarmee zetten we de toon voor de verdere ontwikkeling van ons normenplatform. Nieuwe shoppers en gebruikers die gemigreerd werden naar deze omgeving vonden er vlot hun weg in terug.

... met een meer uitgebreide collectie.

We sloegen de handen in elkaar met het BEC om alle normen rond elektrotechniek en elektronica samen met alle andere Belgische, Europese en internationale normen gebundeld aan te bieden. Daarin hadden ze meteen toegang tot Belgische, IEC- en ISO-normen en de beschikbare vertalingen ervan.

"In 2023 introduceerden we onze key accounts tot het nieuwe platform. De positieve feedback die we ontvingen over de snelheid, de zoekfuncties en het design waren voor ons de beloning van onze inspanningen."
Aline Van der Schueren
Key Account Manager

Normen ontwikkelen met de hulp van specialisten

Continu in beweging...

Onze experten zorgen ervoor dat normen worden ontwikkeld in nieuwe domeinen, en dat technologische evoluties op de voet worden gevolgd, en gedeeld worden met het werkveld. We telden maar liefst 3.034 Belgische experten in 713 normcommissies. Zij zorgen ervoor dat we in verschillende domeinen aan normen werkten die daadwerkelijk impact maakten.

Experten met diverse achtergronden:

... met de hulp van onze sectorale operatoren.

Onze sectorale operatoren vormen de brug tussen NBN en de bedrijfswereld. Het is dankzij hun contacten binnen de sector dat de juiste experten naar voor worden geschoven voor de normcommissies, en dat normen binnen hun sector voldoende draagkracht krijgen. Laten we ook niet vergeten dat zij een actieve rol spelen in het runnen van de expertencommissies en daardoor een enorme bijdrage leveren aan normontwikkeling in België.

"Het was een jaar waarbij we dankzij de sectorale operatoren de juiste experten rond de tafel brachten, om kwalitatieve normen uit te werken."
Charlotte De Mey
Sector Relations Expert

Studenten klaarmaken voor de toekomst

Kennis aan de bron

In het kader van kennisoverdracht, stelt NBN alle normen gratis ter beschikking voor academische doeleinden - van thesissen en onderwijs tot onderzoeksmatig gebruik. Zo hebben academici, leerkrachten, studenten en leerlingen toegang tot de schat aan kennis via het Edu-portaal. Om die bewustwording kracht bij te zetten en het gebruik van het portaal te promoten, voerden we hiervoor actief campagne. Niet zonder succes; we behaalden meer dan 240.000 consultaties.

NBN Sustainability Award

We reikten dit jaar ook voor het eerst de NBN Sustainability Award uit. Uit een shortlist van thesissen met als centraal thema duurzaamheid, verdedigden vier studenten uit diverse afstudeerrichtingen hun thesis voor een panel juryleden. Het werd een nek-aan-nekrace, waarbij er één winnaar en drie runner-ups waren.

Gentiel Acar won de eerste NBN Sustainability Award
"We willen studenten een voorsprong geven in hun professionele carrière - door hen vroeg in contact te brengen met normen, geven we hen een duwtje in de rug."
Johan Haelterman
Chief Executive Officer

Met managementsystemen aan de slag

Een gevarieerd opleidingsaanbod

Onze trainingen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in het Nederlands en het Frans konden het voorbije jaar op heel wat positieve feedback rekenen. Om het met de woorden van één van de deelnemers te zeggen:

"Ik wil mijn dank uitspreken aan het team achter deze uitstekende cursus en aan NBN voor het aanbieden van kwalitatieve educatieve programma's"

Het aanbod van e-learnings in het Engels werd ook bijzonder positief onthaald. Hierdoor bereikten we een breder publiek. Daarnaast zien we een steeds grotere groep terugkerende klanten - een teken dat de klanttevredenheid hoog zit, wat voor ons als organisatie één van de belangrijkste drivers is.

"Een jaar waarin we heel wat tevreden deelnemers kennis over managementsystemen hebben bijgebracht, en waarin onze e-learnings toegang tot het grote publiek vonden."
Yens Van Overloop
Project Manager Learning Solutions & Education

NBN op de kaart

Je vond ons in België...

In november organiseerden we ons zevende Thank You Event. Waarbij we alle experten en organisaties bedanken die een bijdrage leveren aan normontwikkeling. Waarschijnlijk zag je het voorbije jaar ook één van onze online artikels in samenwerking met de Tijd-l'Echo verschijnen. Of kwam je één van onze collega's tegen op het highLIGHTs-seminar, op het SDG-forum of op één van onze eigen Open Doors voor toekomstige normontwikkelaars. Daarnaast tekenden we ook present voor het uitreiken van een award op FireForum, en waren we aanwezig op Acumen.

...en daarbuiten.

We vertegenwoordigden België op de 57ste meeting van het EFSD (European Forum for Standards Distribution) in Stockholm, en organiseerden ISO/TC37 in samenspraak met de Europese instellingen.

Het mandaat van onze CEO, Johan Haelterman, in de raad van bestuur van ISO is na 3 jaar ten einde gekomen. We willen internationaal een rol blijven spelen. Onze CIO, Yvan Baes, is door de raad van bestuur van ISO verkozen tot lid van de ISO IT Strategic Advisory Board voor een mandaat van 3 jaar.

“Door het lidmaatschap in de ISO IT Strategic Advisory Board blijven we op de voorgrond van de verdere digitalisering van normen, en geven we mee richting aan de IT-strategie van normontwikkeling op internationaal niveau.”
Yvan Baes
IT Manager

Duurzaamheid

Samen werken aan duurzame ontwikkeling...

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in alle commissies, maar we vestigen specifieke aandacht op een aantal normcommissies waarbij de maatschappelijke impact voelbaar aanwezig is. Denk maar aan de concrete normprojecten rond circulaire economie, waterstof, gezondheid en veiligheid op het werk, energiemanagement, biodiversiteit en de SDG's.

...met concrete doelstellingen.

Steeds meer organisaties nemen hun verantwoordelijkheid op inzake duurzaam beleid. Daarvoor vertrouwen ze op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - of Sustainable Development Goals - van de Verenigde Naties. Normen zijn een handig hulpmiddel om die doelstellingen te vertalen naar concrete actieplannen.

Ook NBN draagt bij tot het behalen van die doelstellingen als lid van het ISO-netwerk. Meer informatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en hoe normen hierin bijdragen lees je hier.

Aantal ISO-normen per SDG

"Afgelopen jaar startten we heel wat commissies op rond duurzaamheid. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de SDG's, biodiversiteit en circulaire economie."
Alexandre della Faille
Project Manager Standards Development

Onze normencollectie:

985
Belgische normen (NBN)
26.475
Europese normen (EN)
25.003
Internationale normen (ISO)

In 2023 werden onder meer deze Belgische normen gepubliceerd:

NBN HD 603:2007/A2:2023
Voor distributiekabels met een voltage van 0,6/1 kV.
NBN B 25-002-2:2023 - NBN B 25-002-7:2023
Een framework voor raamconstructies en alle gevolgen van dien - van PVC-U profielen tot de impact op passanten.
NBN L 18-004:2023
Een norm rond de selectie van verlichtingsklassen voor de openbare ruimte, ongeacht de beheerder (privé, gemeente of gewest).
NBN B 14-003:2023
Een norm voor de eigenschappen en prestatievereisten voor verticale wanden uit klei of leem.
NBN T 52-706:2023
Een norm voor de vereisten van commercieel propaan en butaan, met specifieke aandacht voor het brand- en ontploffingsgevaar en het gezondheidsrisico dat gepaard gaat met de behandeling ervan.

Nieuwsoverzicht
2023

Bijlagen

Missie en opdracht

Lees meer

Raad van Bestuur

Download pdf

Sectorale operatoren

Download pdf

Hoge Raad van Normalisatie

Lees meer

Balans en resultatenrekening

Download pdf

Prenormatief onderzoek en normenantennes

Download pdf

Beheersovereen-
komst met FOD Economie

Download pdf

NBN en KMO's

Download pdf