“Nieuwe ISO-norm rond circulaire economie geeft toekomst richting”

dit is de taalnl

“Nieuwe ISO-norm rond circulaire economie geeft toekomst richting”

Op 22 mei 2019 wordt in Parijs het startschot gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe internationale ISO-norm rond de circulaire economie. Twee weken later – op donderdag 6 juni – organiseert het NBN in Brussel het kick-off event ‘Standards for the Circular Economy’. Zo kan ook jij als expert je organisatie een stem geven bij de normontwikkeling. “Een unieke gelegenheid om mee de lijnen uit te zetten voor de toekomst”, zegt duurzaamheidsexpert Mieke Pieters, oprichter van The Global Picture en The Circular Hub.

Toen de VN hun 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) lanceerden voor een betere en vooral meer duurzame wereld tegen 2030, was ‘circulaire economie’ één van de kernbegrippen. Een economie zonder afval – waarbij we kostbare grondstoffen en materialen optimaal hergebruiken – is immers één van de voornaamste hefbomen om meerdere doelstellingen waar te maken.

Opportuniteiten op macro- en microniveau

“In België zijn het vooral de overheden en sectorfederaties die de kar trekken”, legt Mieke Pieters uit. “Zij zijn zich goed bewust van de macro-economische voordelen van de transitie naar een circulaire economie. In de eerste plaats zorgt het circulaire verdienmodel, waarbij je dezelfde materialen en grondstoffen gebruikt doorheen verschillende levenscycli van producten en diensten, voor enorme economische opportuniteiten. Daarnaast zal het lokaal veel jobs creëren in onder meer onderhoud, herstel en recyclage, met vooral kansen voor groepen die nu moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt.”

“Tot slot wijzen wetenschappelijke bronnen erop dat de grondstoffenschaarste over 10 jaar een realiteit is, met sterke prijsverhogingen tot gevolg in de globale grondstoffenmarkt. Maar ook jouw organisatie kan er wel bij varen. Denk maar aan het concurrentievoordeel, je reputatie en de kostenbesparende mogelijkheden. Met andere woorden: niet enkel het klimaat wint bij een circulaire economie.”

Internationale consensus ontbreekt

Maar de hoofdvraag blijft: hoe gaan we van onze huidige lineaire economie – het zogeheten take-make-waste – naar een circulair model? De ambitie omzetten in de praktijk is immers vaak waar het schoentje wringt. Mieke Pieters: “Commerciële bedrijven, ngo’s, universiteiten en overheden hebben een houvast nodig om de vertaalslag te maken en zo van het competitief voordeel te genieten. In Vlaanderen proberen we die bijvoorbeeld aan te bieden via de Green Deal Circulair Aankopen, een initiatief waarin meer dan 150 organisaties betrokken zijn. Maar in een internationale context merk ik vaak dat elk land zijn eigen kant op gaat. Zo zijn er voor dezelfde concepten vaak honderden uiteenlopende definities als je de grens oversteekt. En dat bemoeilijkt natuurlijk een globaal project.”

ISO legt de lat hoog

Maar daar komt binnenkort verandering in. Mieke Pieters: “Vanaf mei 2019 maakt ISO, de International Organization for Standardization, werk van een eerste certificeerbare managementnorm rond de circulaire economie. Een van de doelstellingen is om een universele taal vast te leggen om over de circulaire economie en haar subdomeinen te spreken.”

“Daarnaast willen we een managementsysteem creëren voor professionals die circulaire projecten willen opzetten. Zo zal de norm hen begeleiden bij het bepalen van concrete doelstellingen en biedt het inzichten in welke functietypes, strategieën en processen daarbij kunnen helpen én hoe je die implementeert. Tot slot zal je ook ondersteuning krijgen bij het meten van de impact van je inspanningen, via bijvoorbeeld dashboards. Maar het gaat verder dan alleen circulaire projecten: de norm zet de toon voor een nieuw economisch tijdperk.”

Het normalisatieproces

Normalisatie-instellingen uit 49 verschillende landen – waaronder het NBN voor België – zullen samen de nieuwe norm ontwikkelen. Mieke Pieters: “We beginnen op 22 mei met een schone lei, maar het is wel de bedoeling om inspiratie uit verwante normen te halen, zoals ISO 9001, ISO 26000 en ISO 20400. Ik verwacht dat het ontwikkelingsproces daarna minstens 2 jaar zal duren. Veel hangt af van hoe snel de verschillende partijen een consensus bereiken over de kernthema’s, maar na 6 maanden zouden we toch al duidelijkheid moeten hebben over de beoogde structuur van de norm.”

Gezocht: experten uit diverse domeinen om het Belgische standpunt te bepalen

Een van de grootste uitdagingen bij het normalisatieproces is om een brede waaier van experten samen te brengen in de normontwikkeling. Mieke Pieters: “Het gaat niet enkel om productdesigners, afval- of recyclage-experten, maar we willen ook input van onder andere professionals die bezig zijn met businessmodellen, logistiek, changemanagement en marketing. Net als overheden en academici. Kortom, de circulaire economie heeft nood aan inzichten vanuit alle disciplines.

Het gebeurt bovendien niet elk jaar dat ISO een normalisatieproces lanceert van deze omvang. Mijn advies is daarom duidelijk: als je organisatie mee de lijnen wil uitzetten voor dé groeieconomie van 21e eeuw, schrijf je dan in als expert voor de normontwikkeling.”

Lees meer over The Global Picture.

 

Wil je meewerken aan de ontwikkeling van de ISO-norm rond de circulaire economie?

Schrijf je in voor het NBN kick-off event ‘Standards for the Circular Economy’ op donderdag 6 juni 2019.

Meer info: neem contact op met Pauline Billiouw via pauline.billiouw@nbn.be of op 0479 73 23 78.