10 tips om je organisatie maatschappelijk verantwoord te maken

Vandaag wordt er veel gesproken over maatschappelijk verantwoord (MVO) ondernemen. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kan je er als bedrijf iets aan doen?

Moeder natuur heeft veel te bieden. En als we de wereld zo willen behouden, dan is het belangrijk om er duurzame inspanningen voor te leveren. Alle beetjes helpen. Je kan bijvoorbeeld milieuvriendelijk afwasmiddel gebruiken, de verwarming lager zetten, of zelfs iets minder lang douchen ’s morgens om het waterverbruik te verminderen.

Daarnaast kan je ook heel wat voor je medemens doen om voldoening te halen uit je leven. Bijvoorbeeld een goed doel steunen, vrijwilligerswerk doen, of kleding en voedsel kopen die op een eerlijke manier werden geproduceerd.

Goed op privévlak, maar kan je ook zorg dragen voor milieu en maatschappij als bedrijf?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of MVO

Voor organisaties bestaat er een mooie term voor: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat is een vorm van ondernemen dat doelt op drie pijlers: economie, milieu en maatschappij. Als bedrijf wil je dus niet alleen winst nastreven, maar ook rekening houden met sociale en ecologische factoren. De ISO 26000 – Richtlijn voor maatschappelijk verantwoordelijkheid van organisaties – ondersteunt organisaties en bedrijven hierbij.

Maatschappelijk verantwoord? Aan de slag!

We geven je alvast enkele eenvoudige tips om je bedrijf maatschappelijk verantwoord te maken. Dat zet al een eerste stap in de richting van MVO.

1. Stel waarden en ethische gedragsregels op. Zorg ervoor dat alle werknemers hiervan op de hoogte zijn en ambassadeur van je bedrijf worden.
2. Neem duurzame beslissingen, ook op intern facilitair vlak. Voorbeeld: zet een timer op de lampen. Zo brandt het licht niet onnodig en vergeet niemand het licht uit te schakelen. Of investeer in wc’s op basis van regenwater, gerecycleerd wc-papier, enzovoort.
3. Zeg nee tegen kinderarbeid. Investeer alleen maar in leveranciers die garanderen dat ze hun producten in mensvriendelijke omstandigheden maken.
4. Zorg voor voldoende diversiteit in je organisatie. Zorg voor een evenwicht tussen man en vrouw en discrimineer niet.
5. Verander je communicatie van papier naar web. Vervang je bedrijfsmagazine door een online of interactieve variant. Je bespaart er een hoop papier en afval mee. Of vraag je leveranciers om offertes per e-mail door te sturen. Stel een digitale loonbrief op voor je medewerkers.
6. Stimuleer het gebruik van duurzame vervoersmiddelen. Geef bijvoorbeeld een hogere reiskostenvergoeding voor medewerkers die het openbaar vervoer verkiezen boven een auto.
7. Help uw medewerkers aan een goede werk-privébalans. Laat ze bijvoorbeeld zelf hun werktijden bepalen. Dat zorgt bovendien voor minder files en vervuiling.
8. Steun een goed doel en communiceer dat ook. Stimuleer vrijwilligerswerk.
9. Kies ethisch verantwoorde leveranciers die milieu en maatschappij hoog in het vaandel dragen.
10. Betrek je personeel bij het bedenken van nieuwe, duurzame beslissingen. Maak ze trots om voor je bedrijf of organisatie te werken.

Meer weten?

Wil je weten hoe je een MVO-bedrijf of -organisatie opstart en wat de toegevoegde waarde ervan is? Of hoe je je organisatie overtuigt om meer in te zetten op MVO? Op 19 april en 19 mei organiseert het NBN een training in Antwerpen en Gent over MVO en de ISO 26000. Klik hier voor meer informatie.