Bespaar energie dankzij normen voor energiemanagement

dit is de taalnl

Bespaar energie dankzij normen voor energiemanagement

Weet je hoeveel elektriciteit je woning of bedrijf jaarlijks verbruikt? En wat de CO2-voetafdruk van je organisatie is? Hoewel velen een ruwe schatting kunnen geven van wat ze betalen aan brandstof, weten de meesten niet hoeveel energie ze verbruiken voor routinezaken zoals verlichting of verwarming. Verrassend, want nochtans is dit de eerste vraag die je jezelf stelt als je je energiefacturen wilt verlagen.

Gelukkig kunnen normen je daarbij helpen. De norm NBN EN ISO 50001 Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen is de meeste bekende.

Samen voor minder energieverbruik

De opwarming van de aarde en het behoud van het klimaat is tegenwoordig een veel besproken onderwerp. Een gestage en blijvende opwarming zou een ramp kunnen betekenen voor de natuur en de mensheid. Vorig jaar leidden die gesprekken tot het klimaatakkoord (ofwel ‘Akkoord van Parijs’) dat werd vastgelegd in de klimaatconferentie van Parijs. In dit akkoord werd de maximale klimaatopwarming vastgelegd: het klimaat mag maximaal 2 graden hoger zijn dan dat in het pré-industriële tijdperk (1750-1850). Maar daar moeten we allemaal samen aan werken.

De bouwsector geviseerd

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor één derde van het wereldwijde energieverbruik. Bovendien zijn ze ook een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Dit meldt de International Energy Agency (IEA) in haar rapport ‘Transition to Sustainable buildings’. Als er geen actie wordt ondernomen in de bouwsector, dan verwacht de IEA een stijging van het energieverbruik van 50% tegen 2050. Dringend tijd dus om in actie te schieten. Maar wat kan je als bedrijf of organisatie doen?

Gebruik normen om energie te besparen

Commerciële gebouwen die slim gebruik maken van maatregelen om energie efficiënter te gebruiken, kunnen tussen 50 en 75% aan energie besparen. Normen bieden hier een kader voor. Je hoeft hierbij zelfs niet in complexe oplossingen te investeren. Het volstaat om efficiëntere manieren te vinden om dagdagelijkse handelingen (zoals bijvoorbeeld het licht uitdoen) uit te voeren. En die worden in de normen beschreven.

Welke normen?

Er bestaan verschillende normen om energieprestaties te berekenen. De belangrijkste is de NBN EN ISO 50001 Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen. Enkele andere zijn:

  • ISO 8144 Thermal insulation – Mineral wool mats for ventilated roof spaces
  • ISO 10077 and ISO 12567 serie Thermal performance of windows, doors and shutters
  • ISO 13793 Thermal design of foundations to avoid frost heave
  • ISO 12576 Thermal insulation – Insulating materials and products for building
  • ISO 18292 Energy performance of fenestration systems for residential buildings
  • ISO 12631 Thermal performance of curtain walling

De voordelen van normen voor energiemanagement

Andres Holm, hoofd van FIW and voorzitter van het comité ISO/TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment, zegt: “normen doen de kosten verminderen, zorgen voor milieuvriendelijke gebouwen en verhogen het intern comfort op de werkvloer.” Bovendien zijn normen cruciaal omdat ze een eenduidig kader aanleveren in begrijpbare taal om de energieprestaties te berekenen. Zowel van het hele gebouw als van kleinere onderdelen.
Om een voorbeeld te geven: het Koreaans chemisch bedrijf LG Chem heeft dankzij de norm NBN EN ISO 50001 haar energieverbruik kunnen doen verminderen met 10% en hun kosten met 9 miljoen US dollar. De moeite waard, toch?

Meer info?

Wil je meer weten over normen en energie? Neem dan zeker een kijkje in één van de ISO brochures.

Bron: ISO Focus