Brandpreventie: maatregelen om brand te voorkomen

dit is de taalnl

Brandpreventie: maatregelen om brand te voorkomen

Een bedrijfsbrand heeft meestal desastreuze gevolgen. Je kan er dus het best alles aan doen om brand te vermijden. Hoe? Met brandpreventie: maatregelen die je organisatie neemt om brand te voorkomen en te beperken. De belangrijkste zetten we even op een rijtje.
 

Welk materiaal gebruiken?

Kies voor brandveilige bouwmaterialen:

  • Hoe reageren bepaalde materialen op brand? Branden ze snel of traag? Hevig of niet? Zorgen ze voor veel (gevaarlijke) rookontwikkeling? Deze normenreeks geeft je een duidelijk overzicht van de brandreactie van bouwmaterialen.
  • Welke materialen zijn brandwerend? Hoe goed kunnen muren, wanden, deuren of bekleding vuur tegenhouden? Brandweerstand van materialen kan je testen met de normreeks NBN EN 1363 tot en met NBN EN 1366.

 

Welk beleid voeren?

Opteer als werkgever of preventieadviseur voor een proactief beleid rond brandrisico’s en sensibiliseer je medewerkers over brandgevaar. Denk: brandopleidingen, evacuatieoefeningen, signalisatie, nooduitgangen en -verlichting enzovoort.

Maak ook een brandpreventiedossier op en voorzie in middelen om brand te detecteren, signaleren en blussen.

 

Welk gebouw beschermen?

Welk type gebouw wil je beschermen? Voor kantoren gelden natuurlijk andere afspraken dan voor scholen of ziekenhuizen. En zijn er andere normen van toepassing.

Normen voor brandveiligheid

Er bestaan meer dan 600 wetten, regels en normen rond brandveiligheid. Zie het bos weer door de bomen met deze normen voor brandveiligheid in gebouwen.