Brandveiligheid van gevels in België: een stand van zaken

dit is de taalnl

Brandveiligheid van gevels in België: een stand van zaken

In de nacht van 13 op 14 juni 2017 sloeg het noodlot toe in de Londense Kensington-wijk. De Grenfell Tower, een sociale woontoren van 24 verdiepingen uit de jaren 70, werd volledig in de as gelegd. Het nieuws van de brand, waarbij ongeveer 80 mensen tragisch het leven lieten, ging in ijltempo de wereld rond. Ook het onderzoek naar de oorzaak kwam snel op gang. Enkele dagen later werd de goedkope gevelbekleding – gemaakt van aluminium en plastic – aangeduid als oorzaak. Die voldeed niet aan de veiligheidsvoorschriften, zo luidde het verdict van de Londense politie.

Na de dramatische gebeurtenis in de Britse hoofdstad werden ook de nodige vraagtekens geplaatst bij de brandveiligheid van gebouwen op het Europese vasteland. In België, bijvoorbeeld, zijn jaarlijks ruim 10.000 branden te betreuren in woningen en andere gebouwen. Op Europees niveau gaat het zelfs om zo’n 5000 branden per dag. Het thema leeft bijgevolg ook sterk bij organisaties voor regelgeving en normalisatie. Zo werkt de FOD Binnenlandse Zaken al enige tijd aan nieuwe regels voor de brandveiligheid van gevels. En daar blijft het niet bij.

Inspanningen in kaart gebracht

Naar aanleiding van de tragedie in de Grenfell Tower besloot het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) om de huidige reglementering en de herziening ervan gedetailleerd in kaart te brengen. Zo maakte de organisatie een overzicht van alle bestaande én toekomstige vereisten en normen voor de brandveiligheid van hoge gebouwen in België. In het bijzonder op het vlak van brandoverslag van de ene gevel naar de andere.

Ook gaf het WTCB een reeks aandachtspunten mee om erover te waken dat de meest courante gevelsystemen correct ontworpen én opgetrokken worden. Het resultaat kan je bekijken in de nieuwe publicatie ‘Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen’.

Normalisatie en Normen-Antennes

Het WTCB is ook actief als sectoroperator voor de NBN-normalisatiecommissies die onder andere verantwoordelijk zijn voor normontwikkeling met betrekking tot isolatieproducten (NBN E88/89) en gevelbekledingsproducten (NBN E128) in België. Beide commissies spiegelen de activiteiten van de Europese technische comités van CEN: CEN/TC88 en CEN/TC128. Ook staat het WTCB intussen al meer dan 20 jaar in voor het secretariaat én het voorzitterschap van CEN/TC128.

Daarnaast is er de Normen-Antenne Brandpreventie. Die heeft als doel de bouwsector in te lichten over normalisatie en reglementering rond brandveiligheid in België en Europa. Voor kmo’s heeft het WTCB een specifiek intiatief op touw gezet: de Normen-Antenne Brandpreventie voor KMO. Dit initiatief wordt gesubsidieerd door FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

STS in de maak

Verder werkt het WTCB – onder leiding van de FOD Economie en in samenspraak met bouwprofessionals – aan STS-richtlijnen voor gevelbekledingssystemen. Die ‘Spécifications techniques unifiées’ houden rekening met actuele normen en kunnen als leidraad dienen voor opdrachtgevers of ontwerpers om te bepalen aan welke vereisten hun producten en systemen moeten voldoen. Zo kunnen ze onder meer betwistingen voorkomen tijdens de uitvoering van een opdracht. Het Vlaams Energieagentschap wil die STS vooral inzetten in het kader van subsidieregelgeving, maar ook technische regels rond brandbeveiliging zouden hierin hun plaats kunnen vinden. Die piste wordt momenteel bestudeerd.

Structureel overleg: Fire Information Exchange Platform

De brandveiligheid van gebouwen is een bevoegdheid van de EU-lidstaten. Bijgevolg kan de Europese Commissie hiervoor geen regelgevende initiatieven op poten zetten. Wel wordt er structureel overleg gepleegd op Europees niveau. Zo vond begin oktober 2017 een eerste vergadering plaats van de Fire Information Exchange Platform. Ook het WTCB tekende present in naam van FIEC, de Europese federatie voor de bouwsector. Naast FIEC namen ook vertegenwoordigers van 25 EU-lidstaten en belanghebbende organisaties deel.

Dit platform zal in de toekomst informatie uitwisselen over:

  • data met betrekking tot brand;
  • best practices rond brandpreventie;
  • lessen die we kunnen trekken uit specifieke brandgevallen;
  • nieuwe producten die in gebouwen toegepast worden, zoals zonnepaneelsystemen, warmtepompen en brandveiligheidstechnieken.

Voor meer informatie over normen rond de brandveiligheid van gevelbekleding, aarzel niet om ons te contacteren.