De ondersteunende rol van normalisatie voor de ‘zilveren economie’

dit is de taalnl

De ondersteunende rol van normalisatie voor de ‘zilveren economie’

De vergrijzing is één van de grootste maatschappelijke en economische uitdagingen van de 21e eeuw voor de Europese samenleving. Alle EU-landen en vrijwel elk beleidsdomein krijgen ermee te maken. Volgens een schatting zal het percentage van de Europese bevolking dat 65 of ouder is in 2025 de kaap van 20 % bereiken, met een zeer snelle stijging van het aantal mensen ouder dan 80.

Het effect van de ‘baby boom’

Een belangrijke factor in deze demografische verschuiving zijn de ouder wordende ‘baby boomers’. Ze zijn geboren in de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen het geboortecijfer door de betere toekomstverwachtingen sterk de hoogte in ging. Die stijgende trend hield in België aan tot in de jaren ’60 en zorgt ervoor dat het percentage ouderen in de samenleving nog vele jaren zal toenemen.

Ouderen hebben specifieke behoeften, bijvoorbeeld op het vlak van huisvesting, gezondheid en veiligheid, transport, informatie, vrijetijdsactiviteiten en diverse diensten zoals thuiszorg. Dit biedt kansen om via innovatie de uitdaging aan te gaan om een samenleving te realiseren waarin men ook op oudere leeftijd actief en gezond kan leven. Binnenkort wordt het een noodzaak om aangepaste dienstverlening en technologie te creëren voor de sterk toenemende groep van ouderen.

De uitdaging voor de economie en de normalisatie

Het begrip ‘zilveren economie’ duidt een brede reeks bedrijfs- en overheidsactiviteiten aan die specifiek aan de behoeften van ouderen tegemoetkomen. Deze nieuwe economische en industriële sector kan tijdens de komende jaren zorgen voor heel wat economische groei en extra jobs.

In 2011 heeft de Europese Commissie aan het Comité Européen de Normalisation (CEN) een mandaat gegeven om het ‘Design for all’ concept op te nemen in relevante normalisatie-initiatieven. ‘Design for all’ heeft te maken met toegankelijkheid: het ontwerpen van producten, diensten en omgevingen zodat ze door zo veel mogelijk mensen kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling om bij ontwikkeling van normen ook rekening te houden met de mogelijkheden van ouderen, naast die van mensen met een beperking, slechtzienden enz.

In oktober 2013 heeft CEN een technische commissie opgericht, TC 431 ‘Service Chain for Social Care Alarms’, met het doel normen te ontwikkelen voor sociale alarmsystemen, die ouderen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen.

Vergrijzend, maar niet grijs

Een vergrijzende samenleving is niet noodzakelijk een grijze samenleving. Binnen de evolutie naar de ‘zilveren economie’ speelt de normalisatie een essentiële rol door mee te werken aan het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening en technologie op maat van de ouderen. Zodat zij zo lang mogelijk onafhankelijk kunnen zijn, actief blijven en genieten van het leven.