Help onze fauna en flora te beschermen

dit is de taalnl

Help onze fauna en flora te beschermen

De biodiversiteit gaat alarmerend snel achteruit. In minder dan een halve eeuw verdween meer dan twee derde van alle soorten! Beschadigde ecosystemen moeten nieuw leven worden ingeblazen – en wel nú. Dankzij internationale normen kunnen we wereldwijd samenwerken om de achteruitgang van ecosystemen op elk continent en in elke oceaan te voorkomen, te stoppen en om te keren. Ben jij werkzaam in biodiversiteit? En wil je het leven op onze planeet beschermen? Dan hebben we jou nodig om mee te werken aan nieuwe normen over biodiversiteit.

 

De natuur verliest zijn diversiteit

Biodiversiteit omvat al het leven. Zonder biodiversiteit is er geen voedsel, schone lucht of een leefbaar klimaat. Toch is de diversiteit van soorten in een schrikwekkend hoog tempo aan het verdwijnen.
 

Het Living Planet Report 2020 bracht de afname van de wereldwijde biodiversiteit in kaart. De trieste balans: meer dan twee derde van de soorten verdween in minder dan een halve eeuw. Het Verenigd Koninkrijk verloor zelfs al de helft van zijn biodiversiteit sinds de industriële revolutie.

 

Normen voor biodiversiteit helpen de natuur een handje

Omdat de biodiversiteit steeds meer achteruitgaat, riep ISO twee jaar geleden een groep internationale experten bijeen om normen voor biodiversiteit te ontwikkelen.
 

Deze internationale groep steunt het Biodiversiteitsverdrag (CBD of Convention on Biological Diversity). Dat biedt een basis voor de bescherming van de verscheidenheid van het leven op aarde.
 

Internationale normen spelen al een rol bij de bescherming en verbetering van de biodiversiteit. En die rol zal alleen nog maar groeien.

Wil jij ook een bijdrage leveren?

De bescherming van fauna en flora is nu meer dan ooit nodig.

LPI: een lijst van al het leven op de planeet

Het Living Planet Report maakt gebruik van de Living Planet Index (LPI). Dat is een dataset van duizenden soorten en tienduizenden populaties. Dankzij de index volg je trends en patronen van hoe biodiversiteit in de loop van de tijd verandert.
 

Het CBD gebruikt de LPI als maatstaf voor wereldwijde trends in biodiversiteit – voor habitats op het land en in het water. De laatste tien jaar speelde de index al een cruciale rol bij het vaststellen van doelen om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Het komende decennium zal het CBD de index gebruiken om het tij te keren.
 

Normen helpen bij soortenherstel

Dat er soorten verloren gaan is duidelijk, maar hoeveel precies, niet. Biomonitoring is moeilijk omdat er een groot aantal statistieken en methoden zijn voor de evaluatie van biodiversiteit. Naast de LPI zijn er nog tal van andere manieren om de biodiversiteit te beoordelen.
 

Toch hebben nationale normen al bewezen dat ze grote voordelen opleveren voor het volgen en beheren van biodiversiteit.
 

Wereldwijd dezelfde aanpak

De volgende stap zijn internationale normen. Organisaties hebben namelijk een gemeenschappelijk begrip nodig van wat biodiversiteit is. En ook een veeleisend kader om actie te ondernemen, en methoden en hulpmiddelen om effecten, vooruitgang en concrete voorbeelden te beoordelen.

Werk mee aan normen voor biodiversiteit

Ben jij werkzaam in biodiversiteit? En wil je het diverse leven op onze planeet beschermen? Schrijf je dan nu in om mee te werken aan de nieuwe normen voor  biodiversiteit.

Wil je graag op de hoogte blijven van normontwikkeling?

Bezorg ons dan zeker je contactgegevens.