Hoe ISO-normen jouw organisatie helpen om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te behalen

dit is de taalnl

Hoe ISO-normen jouw organisatie helpen om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te behalen

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die de Verenigde Naties in 2015 lanceerde, vormen samen een ambitieus actieplan voor een duurzame wereld. Vooral van organisaties wordt een maximale inzet verwacht om de doelstellingen te bereiken. Toch blijkt de vertaalslag van ambitie naar concrete kennis en actieplannen vaak een moeilijke onderneming. ISO-normen vormen hier een handig hulpmiddel.

Een wereld waarin ecologische, maatschappelijke en economische behoeften nog beter in evenwicht zijn: dat is de grote ambitie van de Verenigde Naties. Om die ambitie te realiseren, keurden de 193 VN-lidstaten de SDG’s goed, een politieke agenda met 17 doelstellingen die tegen 2030 moeten worden gehaald. De SDG’s bestrijken vijf domeinen: mensen, planeet, welvaart, vrede en samenwerking. Daarmee behandelen ze heel uiteenlopende onderwerpen, gaande van gendergelijkheid over duurzaam gebruik van grondstoffen tot moderne energiebronnen.

Duurzame business is slimme business

Deze duurzaamheidsagenda gaat intussen het vierde jaar in en alsmaar meer organisaties gaan ermee aan de slag. De voordelen zijn immers groot: door de SDG’s in je strategie op te nemen, werk je aan een duurzamere samenleving. Zo kom je tegemoet aan de maatschappelijke verwachtingen van je stakeholders, geef je je imago een boost maar kan je misschien ook nieuwe markten aanboren of kosten besparen. Met andere woorden: duurzame ontwikkeling en rendabele groei kunnen wel degelijk hand in hand gaan.

Gebrek aan structuur en visie

Het is echter niet makkelijk om de doestellingen om te zetten naar concrete actiepunten. Soms blijft het bij vage beloftes of greenwashing. Vele organisaties steunen de SDG’s immers zonder dat ze daarbij meetbare doelen hebben. Dat komt omdat er geen handleiding of praktische houvast voor bestaat. Bovendien staat de duurzaamheidsstrategie vaak los van de algemene strategie van een organisatie.

Normen = orde in de chaos

ISO-normen kunnen helpen: ze geven voor elk van de 17 SDG’s de nodige richtlijnen, van de gezondheid van werknemers en welzijn tot energieverbruik en milieuvriendelijke infrastructuur. Op de website van het NBN vind je een digitale brochure waarin voor elk SDG concrete normen worden aangeboden. Ook via de catalogus in MyNBN  vind je een overzichtelijk aanbod terug.

 

Nu de vruchten plukken van duurzame ontwikkeling?

Lees onze webpagina en ontdek hoe je met SDG’s aan de slag kan.