Kwaliteitsmanagement in labo’s: revisie ISO/IEC 17025 bijna rond

dit is de taalnl

Kwaliteitsmanagement in labo’s: revisie ISO/IEC 17025 bijna rond

Wereldwijd houden ruim 60.000 labo’s zich dagelijks bezig met het kalibreren, testen en analyseren van stalen. Aantonen dat de resultaten van die analyses betrouwbaar zijn, kunnen ze binnenkort aan de hand van de vernieuwde ISO/IEC 17025, een gezamenlijke publicatie van ISO en de International Electrotechnical Commission (IEC). De revisie van deze herwerkte internationale norm – die in februari 2015 van start ging – bevindt zich momenteel in de finale fase. Tijd voor een stand van zaken.

ISO/IEC 17025 beschrijft de vereisten waaraan test- en kalibratielaboratoria moeten voldoen om te bewijzen dat hun analyses geldig en betrouwbaar zijn. “De laatste versie van de norm dateert van 2005”, vertelt Steve Sidney, een van de verantwoordelijken voor het samenroepen van de werkgroep die de norm reviseert. “Niet alleen is de labo-omgeving sindsdien sterk gewijzigd door nieuwe technologieën, we zagen ook mogelijkheden om de norm verder te verfijnen.”

Mee met de tijd

“Zo was de revisie broodnodig om alle technische en IT-gerelateerde veranderingen in de sector bij te benen”, verduidelijkt Heribert Schorn, medeverantwoordelijke voor het samenroepen van de werkgroep. “Tegelijk zorgen we ervoor dat de vernieuwde ISO/IEC 17025 rekening houdt met de recentste versie van ISO 9001, dé norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.”

De wijzigingen op een rij

Kort samengevat, zal de vernieuwde ISO/IEC 17025-norm:

  • de klemtoon leggen op de resultaten van de processen in een labo, in plaats van op de verschillende taken en stappen – daarmee sluit de norm aan bij de aanpak van nieuwere normen zoals ISO 9001 (kwaliteitsbeheer), ISO 15189 (kwaliteit van medische labo’s) en ISO/IEC 17021-1 (vereisten voor audit- en cerficeringsorganen);
  • een hoofdstuk bevatten over risicogebaseerd denken volgens ISO 9001 – om van preventie een inherent onderdeel te maken van alle aspecten van kwaliteitsmanagement;
  • meer up-to-date en hedendaagse terminologie hanteren die beter is afgestemd op de digitalisatie in de sector;
  • sterker focussen op digitale informatie- en communicatietechnologieën;
  • de volledige waaier aan laboactiviteiten coveren, waaronder testen, kalibreren en de bijbehorende sampling.

Vlottere samenwerking

De vernieuwde norm vereenvoudigt ook de samenwerking tussen labo’s en andere organisaties. Warren Merkel, eveneens verantwoordelijk voor het samenroepen van de werkgroep, legt uit: “ISO/IEC 17025 biedt laboratoria een referentiekader om informatie en ervaringen uit te wisselen. Bovendien stippelt de norm uit over welke competenties laboranten en andere labomedewerkers moeten beschikken, hoe de apparatuur gekalibreerd en onderhouden moet worden, en waaraan betrouwbare dataprocessen moeten voldoen. Wanneer labo’s de norm toepassen, worden hun analyseresultaten bovendien breder aanvaard in een internationale context.”

Vóór het jaareinde

Deze herziening ging in februari 2015 van start na een gezamenlijk voorstel van de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en het South African Bureau of Standards (SABS). Het revisieproces heeft nu de Final Draft International Standard (FDIS)-fase bereikt. Dat is de laatste stap vóór de publicatie, voorzien voor december 2017.

Zelf concreet aan de slag gaan?

Ben je als laboverantwoordelijke, kwaliteitsmanager, technisch verantwoordelijke, auditor of in een andere functie verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagementsystemen? En wil je je kennis bijspijkeren over ISO/IEC 17025:2017? Schrijf je in voor onze praktische infosessie, daarin passeren alle aspecten de revue van een kwaliteitssysteem volgens deze vernieuwde norm.

Meer weten over ISO/IEC 17025? Contacteer ons of schrijf je in voor de NBN-nieuwsbrief.