Internationale ‘go’ voor nieuwe norm over duurzaam inkopen

dit is de taalnl

Internationale ‘go’ voor nieuwe norm over duurzaam inkopen

Een organisatie die duurzaam wil ondernemen, neemt best ook haar inkoopstrategie onder de loep. Het aankoopproces heeft immers een grote impact op het milieu, de medewerkers van toeleveranciers en de economie. Met de versnelde goedkeuring van de norm ISO 20400 wil de Internationaal Organisatie voor Standaardisatie geëngageerde organisaties maximaal ondersteunen.

Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaan verschillende richtlijnen en normen, zoals ISO 26000, ISO 9001 of ISO 14001. Voor een duurzaam inkoopproces bestaan tot op heden echter geen éénduidige internationale richtlijnen. Nochtans is het inkoopproces een onmisbare schakel in de duurzaamheidsstrategie van een organisatie.

De voordelen van ISO 20400

Op vraag van verschillende stakeholders startte het ISO de creatie van ISO 20400. De norm zal organisaties duidelijke richtlijnen bieden om hun sociale engagement door te trekken in het aankoopproces. Door hun beleid op deze norm te enten, kunnen organisaties hun ambities op het vlak van duurzaamheid omzetten in meetbare en haalbare doelstellingen. De norm stelt hen bovendien in staat de relaties met hun toeleveranciers aan te halen en de duurzaamheid van de distributieketen verhogen.

Unaniem goedgekeurd

Na 3 jaar intensieve ontwikkeling is de norm ISO 20400 bijna goedgekeurd voor publicatie. Opmerkelijk: De FDIS- fase, waarin de experts de norm een laatste keer kunnen becommentariëren, wordt overgeslagen. Maar liefst 97% van de deelnemende landen, waaronder België, oordeelde dat de huidige draft meteen gepubliceerd mag worden. De beslissing illustreert eens te meer hoe hoog het thema duurzaamheid op de internationale agenda staat. De richtlijn wordt in mei of juni 2017 verwacht.

De inkoopstrategie van je bedrijf vorm geven volgens ISO 20400? Schrijf je in voor de masterclass, de opleiding ‘Nieuwe richtlijn voor duurzaam inkopen toegelicht’ of de infosessie ‘Duurzaam inkopen met ISO 20400’. Blijf op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief.