Nieuwe norm verhoogt de veiligheid in de nucleaire sector

dit is de taalnl

Nieuwe norm verhoogt de veiligheid in de nucleaire sector

De nucleaire sector is ontzettend streng gereguleerd om rampen zoals die in Fukushima en Chernobyl te voorkomen. Maar de veiligheid kan nooit genoeg gecontroleerd worden in een industrie waar de gevolgen van incidenten zo allesvernietigend zijn. Vandaar de nieuwe ISO 19443-norm die een kwaliteitsmanagementsysteem aanreikt specifiek voor leveranciers en onderaannemers in de nucleaire sector.
 
De veiligheid en kwaliteit in onze kerncentrales van Doel en Tihange worden dagelijks gecontroleerd door de interne dienst voor kwaliteit en veiligheid van de uitbater, ENGIE Electrabel. Externe inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn bovendien elke dag aanwezig om te controleren of de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) legt daarnaast periodieke evaluaties op die nog eens worden gecontroleerd door het FANC en haar dochteronderneming BEL V.
 

ISO 9001 + specifieke vereisten

Om absolute veiligheid in de kerncentrales te garanderen, is het echter net zo belangrijk dat iedereen die producten en diensten levert die tot de veiligheid bijdragen, strikte kwaliteitsnormen naleeft. Daarom ontwikkelde de Technische Commissie ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection, de ISO 19443-norm – Quality management systems – Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS). De norm is gebaseerd op de wereldwijd bekende ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Ze koppelt het kader van ISO 9001 aan specifieke vereisten voor de nucleaire sector.
 

Kwaliteit en uniformisering

De werkgroep die de norm ontwikkelde, bestond uit 24 internationale experten die nauw samenwerkten met IAEA, dat een partner is van ISO. Bertrand-Marie Nahon stond aan het hoofd van de werkgroep. Hij is ervan overtuigd dat de norm de veiligheidscultuur dieper zal inbedden bij leveranciers en onderaannemers en kwaliteitscontroles, zoals audits, zal uniformiseren: “ISO 19443 zal leveranciers helpen om de kwaliteitsvereisten beter te begrijpen en alle grote nucleaire spelers aanzetten om op dezelfde manier te werken. Het is een win-win: aankopers zijn er zeker van dat ze een gestandaardiseerd niveau van kwaliteit in huis halen, terwijl leveranciers en onderaannemers een kader hebben om aan kwaliteit en veiligheid te werken.”
 
ISO 19443 stemt overeen met alle lokale en internationale regelgeving, evenals met sectorgerelateerde vereisten. “Dat betekent ook dat ze uitbaters van kerncentrales helpt om hun werking te optimaliseren en richtlijnen aanreikt voor de bouw van nieuwe centrales”, vult Bertrand-Marie Nahon aan. 
 
Wil je meer weten over ISO 19443, Quality management systems – Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)Contacteer ons. Om de norm aan te kopen, kan je terecht in de e-shop.