Normen voor voedselveiligheid van 'boer tot bord'

dit is de taalnl

Normen voor voedselveiligheid van 'boer tot bord'

De afgelopen vijftig jaar is de weg die voedsel aflegt ‘van boer tot bord’ enorm veranderd. Door de verstedelijking en het veranderende gedrag van de consument, bijvoorbeeld door meer en verder te reizen, kopen en verbruiken steeds meer mensen voedsel dat op openbare plaatsen wordt bereid. In onze geglobaliseerde wereld kan voedselbesmetting op één plaats de gezondheid van consumenten aan de andere kant van de planeet beïnvloeden. Daarom is voedselveiligheid cruciaal over de totale voedselketen, vanaf de productie, via transport en bereiding tot aan de consumptie.

Het belang van normen

Je merkt het niet op als consument, maar ook binnen de voedingsindustrie zijn er veel normen aanwezig. ISO-normen zorgen ervoor dat agrarische producenten, voedingsbedrijven, laboratoria, regelgevende instanties en consumenten gebruikmaken van hetzelfde recept voor kwaliteit, veiligheid en efficiëntie op het vlak van voedsel.

Deze normen dragen bij tot:

  • het bevorderen van de voedselkwaliteit en -veiligheid
  • een grotere efficiëntie van de voedselbevoorradingsketen, van producent tot consument
  • het voorkomen van ziekten, het opsporen van bacteriën in voedsel en risicobeheer

Voedselveiligheid in de praktijk

Bedrijven die in de voedselketen een rol spelen, zijn bekommerd om de kwaliteit en veiligheid van het voedsel dat ze produceren, verwerken of verdelen. Hun reputatie hangt immers samen met het goed beheersen van de eraan verbonden risico’s.

Hoe kan je er als organisatie zeker van zijn dat je best practices volgt voor voedselveiligheid? Zodat je klanten en consumenten steeds op jou kunnen vertrouwen.

Ontdek ISO 22000 over voedselveiligheid bij de NBN Academy

ISO 22000 is een internationale norm die de eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid beschrijft. Deze norm is van toepassing voor bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelenindustrie.

Heb je interesse in voedselveiligheid en wil je meer weten over de ISO 22000? Kom dan naar de namiddagopleiding die de NBN Academy organiseert op 28 mei 2015 in Gent. Inschrijven kan hier.