Ook innovatie heeft nood aan structuur

dit is de taalnl

Ook innovatie heeft nood aan structuur

De meerderheid van de organisaties ziet innovatie als absolute voorwaarde om te overleven. Toch tonen verschillende studies aan dat amper een kwart tevreden is over het resultaat van zijn investeringen in innovatie. “De reden is niet ver te zoeken”, zegt Dirk Simoens, directeur van geaccrediteerde certificatie-instelling Belgian Quality Association (BQA) en actief in Belgische normcommissies. “Innovatie is doorgaans een lappendeken van losse initiatieven. Maar het kan ook anders en beter.”

 

Jezelf en je aanbod continu vernieuwen is vandaag de kern van een toekomstgericht beleid. Wie ter plaatse blijft trappelen, dreigt een onomkeerbare achterstand op te lopen. “Dat besef is intussen doorgedrongen bij elke organisatie”, weet Dirk Simoens. “De hoofdvraag is echter: hoe zorg je voor een optimale return on investment eens je van innovatie een speerpunt van je beleid maakt?”

Wat is de uitkomst van die zoektocht naar de beste aanpak voor innovatie?

 

Dirk Simoens: “Hoewel ad-hocprojecten soms een schot in de roos zijn, blijkt dat doorgaans niet de meest doeltreffende methode. De praktijk toont aan dat de grootste vernieuwers innovatie systematisch en holistisch benaderen. Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar alleen zo zorg je ervoor dat innovatie een volwaardig onderdeel wordt van je interne processen én dat je innovatiebudget optimaal rendeert. Tot die conclusie kwamen ook de experten van de ISO-commissie rond innovatiemanagement. Zij ontwikkelden een reeks normen om organisaties te helpen bij de implementatie van een gestructureerd innovatieproces.”

Via normen kan je gestructureerd ideeën verzamelen en samenwerkingen opzetten.

 

Over welke normen voor innovatiemanagement gaat het concreet?

 

Dirk Simoens: “De internationale normreeks zal in totaal uit 8 normen bestaan. Met de publicatie van de norm ISO 56000 (Innovation management – Fundamentals and vocabulary) begin 2020 is de helft daarvan intussen verkrijgbaar. Ik verwacht dat de volgende publicatie nog dit jaar zal plaatsvinden. Dat wordt een norm die richtlijnen biedt voor het uitwerken van een toekomstgerichte strategie rond intellectuele eigendom.”

Gepubliceerde normen uit de ISO 56000-familie:

 

ISO 56000, Innovation management – Fundamentals and vocabulary

ISO 56002, Innovation management – Innovation management system – Guidance

ISO 56003, Innovation management – Tools and methods for innovation partnership – Guidance

ISO/TR 56004, Innovation management assessment – Guidance

 

Normen in ontwikkeling: 

 

ISO 56005 Innovation management – Tools and methods for intellectual property management – Guidance

ISO 56006, Innovation management – Strategic intelligence management – Guidance

ISO 56007, Innovation management – Idea management

ISO 56008, Innovation management – Tools and methods for innovation operation measurements – Guidance

 

Welke van die normen vormt het startpunt voor innovatiemanagement?

 

Dirk Simoens: “Voor mij treden twee normen meteen op de voorgrond: ISO 56000 en ISO 56002. De eerste is de officieuze hoofdnorm. Ze legt de theoretische basisprincipes van een innovatiemanagementsysteem vast. Om die succesvol in de praktijk te zetten, biedt ISO 56002 dan weer een uitweg. Die norm is een verhelderend handboek, met inbegrip van een verzameling aan vragen, antwoorden en business cases rond innovatie.”

ISO 56000 zet de theorie uit, ISO 56002 is de omschakeling naar de praktijk.

 

Wat is het grootste voordeel van de nieuwe normenreeks voor bedrijven?

 

Dirk Simoens: “De normenreeks is ontwikkeld om product-, diensten- en procesinnovatie te stimuleren. Zo kan je de normen inzetten om automatisering en nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie en big data, te introduceren in je organisatie. Maar evengoed om een innovatieve arbeidsomgeving of zelfs een nieuw businessmodel op poten te zetten. Kortom, elke organisatie heeft er baat bij. Wat je prioriteiten ook zijn, je krijgt ondersteuning van a tot z. Denk aan het afbakenen van projecten, het definiëren van doelstellingen, het bepalen van de nodige middelen en het evalueren en opvolgen van innovatie.”

 

Is innovatiemanagement makkelijk te integreren in een bestaand managementsysteem?

 

Dirk Simoens: “Heel zeker. Hoewel de High-Level Structure vooral van toepassing is op echte managementnormen, zoals ISO 14001 voor milieumanagement of ISO 45001 voor gezondheid en veiligheid op het werk, volgt onder meer ISO 56002 dezelfde principes. Het is dus een ideale oplossing om bepaalde beleidsdomeinen die al in een managementsysteem zitten nóg innovatiever aan te pakken.”

 

Dirk Simoens is al 20 jaar directeur van Belgian Quality Association (BQA), een door BELAC geaccrediteerde certificatie-instelling. Het auditteam van BQA richt zich exclusief op de certificatie van managementnormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en ISO 22000. Daarnaast zetelt Dirk Simoens via het NBN als expert in Belgische normcommissies. Zo draagt hij al decennialang bij aan de ontwikkeling van normen.

 

Breng structuur in je innovatieplannen met een bedrijfsinterne opleiding van het NBN.

Volgens de laatste European Innovation Scoreboard (IES) gooit België hoge ogen op het vlak van innovatie: als ‘sterke innovator’ moeten we slechts 5 EU-landen laten voorgaan. Toch blijft innovatie een verhaal van vallen en opstaan voor veel organisaties. Wil je snel aansluiten bij de kopgroep?