SDG 7: normen wijzen de weg naar betaalbare en groene energie

dit is de taalnl

SDG 7: normen wijzen de weg naar betaalbare en groene energie

In 2017 bedroeg het aandeel van groene energie in het totale Belgische energieverbruik 9,1% – amper 0,4% meer dan het jaar ervoor. In dit tempo is ons land pas over 227 jaar voor de volle 100% overgeschakeld op groene energie. Zelfs het Europese streefdoel van 13% tegen 2020 lijkt op deze manier een brug te ver. Verontrustende cijfers dus, zeker als je weet dat ruim 200 ISO-normen een praktisch kader bieden om het energieprobleem via verschillende invalshoeken aan te pakken.

Niet alleen België kreunt onder de vervuilende impact van traditionele energiebronnen en de opkomende grondstoffenschaarste. De hele wereld vraagt om een daadkrachtige aanpak. Dat beseffen ook de Verenigde Naties. Als een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen is ‘betaalbare en groene energie’ daarom een absolute prioriteit. Wil jouw organisatie hierbij het goede voorbeeld geven en zo tegelijk de (groene) energiekosten beperken, dan kan je rekenen op een brede waaier aan ISO-normen.

Met welke normen zet je SDG 7 om in de praktijk?

Normen rond energiebeheer geven je de mogelijkheid om mee te werken aan een duurzame planeet en een toekomstgerichte economie. Dergelijke inspanningen verlagen bovendien je energiefactuur én geven je reputatie een boost. Op onze webpagina over SDG 7 krijg je een volledig overzicht, maar deze twee normen willen we je niet onthouden:

Als een van ISO’s meest populaire managementnormen, krijg je met ISO 50001 een handig kader om je energiebeleid aan op te hangen.

ISO 14001 plaatst het milieuprobleem in een breder perspectief, maar geeft tegelijk ook afspraken weer rond slim energiebeheer.

Tackle het energieprobleem met de steun van het NBN

Met events, opleidingen, normontwikkeling en een uitgebreid normenaanbod ondersteunt het NBN organisaties bij het uitstippelen van een slim energiebeleid. Zo draag je niet alleen bij aan de transitie naar betaalbare en groene energie, maar geef je jezelf ook een uitgesproken competitief voordeel.

Een of meerdere normen aankopen?

Dat kan via onze e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN.

Zelf mee normen ontwikkelen?

Neem deel aan een van onze normcommissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.