Speel op veilig met speelgoed

dit is de taalnl

Speel op veilig met speelgoed

In deze Sinterklaasperiode ligt er weer een overweldigend en gevarieerd aanbod aan speelgoed klaar in de winkels.

Kinderen zijn verzot op speelgoed omdat ze er veel plezier aan beleven, maar het is ook heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Via een gezelschapsspel leert het kind sociaal gedrag aan.  Het leert geduld oefenen (wachten op je beurt), leert dat je in het leven wint en verliest enz. Speelgoed zoals een bal, een schommel helpt bij de ontwikkeling van de grove motoriek. Een bouwdoos stimuleert naast de fijne motoriek, ook de creativiteit en de verbeelding.

Kinderen zijn echter kwetsbare consumenten, die gevaar minder goed kunnen inschatten. Daarom is het extra belangrijk dat speelgoed veilig is. Dat is trouwens ook in het belang van de fabrikant: een ongeval met een kind door onveilig speelgoed kan aanzienlijke imago- en financiële schade veroorzaken, los van het emotionele aspect.

Op Europees vlak is de veiligheid van speelgoed geregeld via de zogenaamde Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG), die zorgt voor een eenduidige wetgeving voor speelgoed binnen de lidstaten van de Europese Unie. In België is deze Richtlijn omgezet naar Belgisch recht via 2 KB’s van 19 januari 2011: het eerste gaat over de veiligheid van speelgoed en bevat algemene veiligheidseisen. Het tweede behandelt de instanties die bevoegd zijn om speelgoed te keuren.

Daarnaast bestaan er Europese normen over veiligheid van speelgoed, die door het NBN als Belgische normen zijn gepubliceerd: de reeks NBN EN 71 (opgebouwd uit 13 delen) over veiligheid van speelgoed en de NBN EN 62115 over de veiligheid van elektrisch speelgoed. Deze normen geven een concrete invulling aan de algemene eisen van de Europese Richtlijn. Voor fabrikanten is de toepassing van deze normen niet verplicht, maar het is voor hen de logische weg om aan te tonen dat hun speelgoed aan de essentiële veiligheidseisen voldoet.

Een aantal delen van de norm NBN EN 71 gaan over de eigenschappen van speelgoed. Zo behandelen de delen 1 tot 3: mechanische en fysische eigenschappen, brandbaarheid, migratie van bepaalde elementen. Het deel over migratie van elementen stelt bijvoorbeeld dat een stuk speelgoed giftige metalen mag bevatten, op voorwaarde dat de hoeveelheden metaal die vrijkomen als het kind erop sabbelt of ermee speelt, niet de grenzen van de norm overschrijden. Brandbaarheid kan een risico zijn bij speelgoed uit textiel. Andere delen van de NBN EN 71 behandelen specifieke types speelgoed, zoals scheikundedozen, vingerverf, speelgoed make- upsets enz.

Speelgoed dat aan de eisen van de normen voldoet kun je herkennen aan de zogenaamde CE-markering. Toch biedt dit keurmerk geen garantie dat speelgoed altijd volkomen veilig is. Let daarom zelf ook op een aantal veiligheidskenmerken. Bij speelgoed dat je koopt voor baby’s en peuters moet je zeker nagaan dat de waarschuwing ‘niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden’ niet op de verpakking voorkomt. Het gaat dan onder meer over speelgoed dat kleine onderdelen bevat, met verstikkingsgevaar. Op heel wat speelgoed is ook de waarschuwing aangebracht ‘Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene’. Laat je kind nooit onbewaakt met dergelijk speelgoed spelen. Ten slotte: opruimen na het spelen is ook belangrijk om ongevallen te vermijden.

Geniet dus van de speeltijd met je kind, kleinkind enz., maar hou het veilig!