Toegankelijkheid is een recht voor iedereen

dit is de taalnl

Toegankelijkheid is een recht voor iedereen

Mensen met een beperking krijgen in hun dagelijks leven te maken met heel wat moeilijkheden rond ‘toegankelijkheid’.

Bij fysieke toegankelijkheid gaat het dan over de mate waarin woningen, openbare gebouwen, openbaar vervoer enz. zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. In België bestaan er bijvoorbeeld wettelijke toegankelijkheidsnormen voor openbare gebouwen, die gericht zijn op elke gebruiker, maar ook speciaal rekening houden met de behoeften van personen met een beperking.

Toegankelijkheid is echter een veel breder begrip: het is de mate waarin een product, apparaat, dienst, omgeving of faciliteit door zoveel mogelijk mensen kan worden gebruikt, ook door mensen met een beperking.

Enkele voorbeelden:
- Ondersteunende hulpmiddelen, zoals spraakweergaveprogramma’s en braille-printers, zorgen ervoor dat blinden met een computer kunnen werken.
- Het ‘Web Accessibility Initiative’ streeft ernaar dat bij het ontwikkelen van websites rekening wordt gehouden met de behoeften van personen met een beperking
- Een steeds groter aantal Europese steden bieden toegankelijk openbaar vervoer aan voor personen met beperkte mobiliteit

Ook normen spelen hierbij een positieve rol. Zo heeft de International Organization  for Standardization (ISO) specifieke normen gepubliceerd voor voorzieningen die de toegankelijkheid voor personen met een handicap verbeteren, zoals:
- ISO 24503 over tastbare stippen en strepen op consumentenproducten
- ISO 23600 over geluids- en tactiele signalen aan oversteekplaatsen voor voetgangers
- ISO 10865 over rolstoel-vastzetsystemen in voertuigen, bestemd voor het vervoer van rolstoelgebruikers

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvol bestaan. Toegankelijkheid, dit wil zeggen de mate waarin iemand toegang heeft tot vervoer, de omgeving, gebouwen, producten, diensten en informatie, bepaalt hoe hij kan deelnemen aan de samenleving. Het belang hiervan zal met de stijgende levensverwachting en de steeds toenemende activiteit bij ouderen in de toekomst alleen maar toenemen.

De normalisatie zal hierbij niet aan de kant blijven staan, maar actief meewerken aan nieuwe ontwikkelingen rond toegankelijkheid.