Verstrengde regels voor verlichting en luchtverversing op het werk

We brengen wekelijks zoveel tijd op het werk door, dat het belangrijk is om er zich goed te voelen. En dat begint eerst en vooral bij een gezonde werkomgeving. Een aangename omgevingstemperatuur, een hygiënische werkplek, geen contact met gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen zoals asbest, … dragen daar één voor één toe bij. Maar ook een optimale verlichting en verse lucht zijn noodzakelijk.

Sinds 24 april 2016 zijn de voorschriften in de Welzijnscodex hiervoor verstrengd. Attentia heeft ze opgelijst. Heeft je organisatie ze al toegepast? Handige tip: door de normen NBN EN 12464-1 en NBN EN 12464-2 toe te passen ben je zeker in orde met de regels rond verlichting.

Minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid

In 2012 werd de richtlijn die de veiligheid en gezondheid op het werk garandeert omgezet naar een Koninklijk Besluit. Deze regelgeving is ook opgenomen in de Welzijnscodex. Elke werkgever moet er dus op toezien dat de arbeidsplaatsen voldoen aan deze voorschriften. Omdat ze recent veranderd zijn, lichten we ze graag even kort toe.

Nieuwe regels verlichting

Door te weinig licht kunnen je ogen vermoeid geraken. Dit is enorm vervelend: het doet de productiviteit dalen en het kan zelfs tot hoofdpijn leiden. Maar lichttekort kan ook risicovol zijn: wat als je met zware, gevaarlijke machines werkt en je niet goed kunt zien wat je doet? Of wat als je een puntig voorwerp laat vallen door gebrek aan licht? Het moet je maar eens overkomen.

Daarom worden de regels nu verstrengd. Wil je als organisatie zeker zijn dat je hieraan voldoet? Door de norm NBN EN 12464-1 Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen en de norm NBN EN 12464-2 Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 2: Werkplekken buiten toe te passen, ben je zeker dat je in orde bent met de voorschriften.

Leer hier welke nieuwe voorschriften van toepassing zijn.

Nieuwe regels luchtverversing

Van slechte luchtkwaliteit of onvoldoende zuurstof kan je je suf voelen of ziek worden. Voldoende verse lucht is daarom een basisvereiste. Enkele aanpassingen:

  • De term ‘zuivere lucht’ werd vervangen door ‘verse lucht’. Elke werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers voldoende verse lucht krijgen. Dit in rekening gebracht met de hoeveelheid lichamelijk inspanningen die de werknemers leveren en ook hun werkmethoden.
  • De CO2-concentratie in de werkruimte moet lager zijn dan 800ppm. En in geen enkel geval mag het 1200 ppm overstijgen.
  • De verse lucht moet op natuurlijke wijze binnenstromen of via een luchtverversingsinstallatie. Natuurlijk moet die installatie ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • De gemiddelde luchtvochtigheid moet tussen 40% en 60% liggen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is. Kan je aantonen dat de lucht geen chemische of biologische bestanddelen bevat? Dan mag de luchtvochtigheid tussen 35% en 70% bedragen.

Lees hier de nieuwe voorschriften over luchtverversing.

Wil je mee inspraak hebben in het bepalen en opstellen van de regels rond luchtkwaliteit? Je kan hiervoor deelnemen aan de normcommissie CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents. Contacteer ons voor meer info.