Voorlopig geen revisie van ISO 9001:2015

dit is de taalnl

Voorlopig geen revisie van ISO 9001:2015

Gemiddeld om de 5 jaar wordt elke ISO-norm onder de loep genomen. Zo gaat men na wat er beter kan en wordt deze aangepast aan de actuele behoeften. De laatste update van ISO 9001 dateert van 2015. Toch werd er recent beslist om ISO 9001 niet te herzien. We vragen Joerdi Roels, ISO-specialist en lead-auditor, om duiding.
 

Waarom komt er geen revisie van ISO 9001:2015?

Joerdi: “Bij rondvraag onder de gebruikers bleek dat het merendeel van hen voorstander was om de norm onveranderd te laten. De basis van de norm is solide, de structuur zit goed in elkaar en ISO 9001 is nog altijd actueel. Snel een revisie doorvoeren levert dan ook geen toegevoegde waarde voor de gebruiker.

Wel is men van mening dat het geen vijf jaar hoeft te duren om het herzieningsproces te starten. Er wordt daarom onderzocht wat er in de nabije toekomst moet veranderen. Alle ogen zijn gericht op 2023 om daarmee te starten, wat betekent dat we de nieuwe versie mogen verwachten rond 2026.
 

Geen revisie, dat is wel een uitzonderlijk?

Joerdi: “Dat klopt. Het is de eerste keer sinds de lancering van de ISO-normen in 1987 dat dit gebeurt! Uniek is het dus zeker. Je mag niet vergeten dat een revisie een grote impact heeft op bedrijven en organisaties die de norm toepassen. En op andere betrokken partijen zoals auditors.” 
 

Managementnormen waaronder ook ISO 9001:2015 zijn opgesteld volgens de High Level Structure (HLS). Er is recent beslist dat deze HLS een nieuwe naam zal krijgen?

Joerdi: “Inderdaad. De High Level Structure (HLS) krijgt de naam Harmonised Structure. Deze naam dekt beter de lading waarvoor ze staat: de gemeenschappelijke kerntekst en dezelfde structuur voor alle ISO-managementsysteemnormen. Zo vind je thema’s die in elke norm terugkomen altijd op dezelfde plaats terug: inzicht van de context, leiderschap of vaststellen van risico’s en kansen.”
 

Zijn in de Harmonised Structure wijzigingen doorgevoerd?

Joerdi: “Heel weinig. Inhoudelijk en structureel wijzigt er zo goed als niets. Paragraaf 6.3 ‘Planning van wijzigingen’, dat in verschillende managementnormen al was opgenomen, maakt voortaan standaard deel uit van de HS. Verder gaat het om redactionele verbeteringen.
 

En vanaf wanneer is de Harmonised Structure van toepassing?

Joerdi: “Bij de opmaak van nieuwe ISO-managementsysteemnormen of bij toekomstige revisies van de huidige normen, moet je de gewijzigde Harmonised Structure gebruiken. Je vertrekt vanuit de nieuwe basistekst en die vul je verder aan met de specifieke vereisten per thema (milieu, kwaliteit, veiligheid & gezondheid, informatiebeveiliging …)”

ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal erkende norm die de expertise en knowhow rond kwaliteitsmanagement bundelt. De ISO-norm helpt je als organisatie om je kwaliteitsdoelstellingen te behalen. Om klanten aan te trekken, te behouden en tevreden te stellen. ISO 9001 geeft je handvatten voor een kwaliteitsvolle dienstverlening die optimaal inspeelt op de noden van jouw klanten.

Meer weten over ISO 9001?

ISO 9001 opleidingen

Wil je ISO 9001 als beginnende kwaliteitsmanager snel volledig onder de knie hebben? Of wil je je huidige expertise verder uitdiepen? Het NBN heeft een aantal formules waaruit je kan kiezen:

NBN EN ISO 9001:2015 norm

Benieuwd aan welke vereisten een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen? Koop de NBN EN ISO 9001:2015 aan als pdf-document en krijg meteen het volledige overzicht.