Openbare zwembaden: een gezonde duik dankzij de normen en regelgeving

dit is de taalnl

Openbare zwembaden: een gezonde duik dankzij de normen en regelgeving

Voor wie niet de luxe heeft van een eigen zwembad in de tuin, doet tijdens de zomerperiode een frisse duik in een openbaar zwembad extra deugd. Het is dan wel belangrijk dat de zwembadinfrastructuur veilig en hygiënisch is en dat de kwaliteit van het zwembadwater voortdurend wordt bewaakt.

Vlarem II

In Vlaanderen moeten alle publiek toegankelijke zwembaden, ook die in privé-eigendom, voldoen aan de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II).

De eisen kunnen verschillen voor verschillende types zwembaden, bijvoorbeeld overdekte baden, openluchtbaden, hot whirlpools, therapiebaden enz. Zo is de bovengrens van de watertemperatuur voor overdekte baden en openluchtbaden < 32 °C, terwijl dit voor whirlpools < 36 °C is. De bovengrens voor vrij beschikbaar chloor in het water is verschillend voor overdekte baden (1,5 mg/l) en openluchtbaden (3 mg/l).

Alle zwembaden zijn verplicht om maandelijks stalen te laten nemen door een erkend labo en dagelijks hun waterkwaliteit meermaals zelf te controleren. Minstens 2 keer per jaar wordt een onaangekondigde controle uitgevoerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Er gelden ook eisen voor de omkleedcabines, de zwembadbodem (moet bijvoorbeeld slipwerend zijn tot een diepte van 1,35 m), de wanden en vloeren (gladheid) enz.

Europese normen voor openbare zwembaden

Op Europees vlak bestaan er ook verschillende normen voor zwembaden, die invulling geven aan de veiligheids- en kwaliteitseisen in regelgeving. Ze zijn bestemd voor de fabrikanten en exploitanten van openbare zwembaden:

  • De normen NBN EN 15288-1+A1 en NBN EN 15288-2 bevatten veiligheidseisen voor het ontwerp en de exploitatie van zwembaden. Deze normen gelden voor de zogenaamde ‘geclassificeerde’ zwembaden van type 1 en 2. Type 1 zwembaden zijn gemeentelijke zwembaden, recreatiezwembaden, aquaparks, waar het zwemmen de hoofdactiviteit is. Type 2 betreft accommodaties waar het zwemmen als bijkomende service wordt aangeboden, zoals zwembaden in hotels, op campings en therapiebaden;
  • De norm NBN EN 13451 voor zwembaduitrusting (11 delen). Deze norm bevat veiligheidseisen en testmethoden voor ladders, startblokken, duikplanken, beweegbare zwembadbodems en andere uitrusting in zwembaden;

Ten slotte is er ook een reeks normen voor chemicaliën gebruikt voor het behandelen van zwembadwater (NBN EN 15363, NBN EN 15513, NBN EN 15514 enz.).

Al deze normen vind je terug in de NBN-catalogus.

Je kan dus met een gerust gemoed het zwembad induiken, zelfs als je al eens ongewild een slok water binnenkrijgt.