Seminarie ISO 44001 voor duurzame partnerships

dit is de taalnl

Seminarie ISO 44001 voor duurzame partnerships

Op donderdag 9 maart organiseerde het NBN samen met partners Consensa, CSR Campus, Agoria, VIB en The Shift een seminarie over ISO 44001:2017. De norm zal een framework bieden voor het uitbouwen en beheren van succesvolle zakelijke samenwerkingen. De nagelnieuwe norm kon op heel wat belangstelling rekenen: 54 professionals uit de meest uiteenlopende sectoren – van ngo’s tot telecomgiganten – woonden het seminarie bij. Onder hen ook David Hawkins, Operations Director bij het Britse Institute for Collaborative Working en een van de voortrekkers van deze norm.

Het startschot voor het seminarie werd gegeven door Jeroen Vanlerberghe, Senior Consultant Management Standards bij het NBN, en Henk Vanhove, Sales Manager. Ze schetsten de voordelen van normen voor bedrijven en de manier waarop deze bijdragen aan het behalen van strategische doelstellingen.

Vervolgens lieten ze het woord aan zes ervaringsdeskundigen, die elk hun visie op een succesvolle samenwerking uit de doeken deden:

 • Dirk Torfs, CEO van Flanders Make, een strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie.
 • Annick De Swaef, Managing Partner bij strategisch consultingbureau Consensa.
 • David Hawkins, Operations Director bij het Institute for Collaborative Working en voortrekker van de norm.
 • Wim Van den Broeck, Managing Director bij start-up City Beacon.
 • George Rahim, Senior Alliance Director bij farmaceutisch specialist UCB.
 • Mieke Pieters, mede-oprichter van CSR Campus, het Belgische leerplatform voor duurzaam ondernemen.

Van eigen identiteit naar gezamenlijk doel

Dirk Torfs, CEO Flanders Make

Flanders Make bouwt samen met meer dan 90 verschillende bedrijven en organisaties aan een sterkere internationale competitiviteit van de Vlaamse maakindustrie. Dirk Torfs ondervindt elke dag aan den lijve dat samenwerking een absolute noodzaak is voor wie succesvol wil zijn in onze immer verbonden en steeds sneller veranderende wereld. Hij onthult de vier basis-ingrediënten voor succesvolle partnerships:

 1. Aandacht besteden aan rollen en verantwoordelijkheden. Iedereen betrokken bij het partnership kent en onderschrijft zijn rol in het verhaal.
 2. Een coöperatieve bedrijfscultuur nastreven. De betrokken organisaties zijn oprecht overtuigd van de meerwaarde die samenwerken biedt. Het wij-denken overheerst het wij-zij-denken.
 3. Processen ontwikkelen die samenwerking ondersteunen. Interne processen worden aangepast zodat alle betrokkenen bij de samenwerking een duidelijk overzicht van het project hebben.
 4. Een sterk team opbouwen, met teamleden die elkaar vertrouwen en voldoende vertrouwen genieten in de rest van het bedrijf om een breed draagvlak te creëren voor het project.

Norm ISO 44001: Esperanto for business collaboration

Annick De Swaef, Managing Partner Consensa

Annick De Swaef, Managing Partner bij Consensa, doet het strategische kader waarop de norm berust uit de doeken. De norm creëert een gezamenlijke taal die strategische samenwerkingen tussen organisaties vereenvoudigt en standaardiseert. ISO 44001 bevat een praktisch framework om een nieuwe samenwerking op te zetten, te verdiepen en te beëindigen. Het proces wordt in acht fases verdeeld:

 1. Operationeel bewustzijn. Hoe kadert de (specifieke) samenwerking binnen de algemene bedrijfsdoelstellingen ?
 2. Kennis. Welke strategie zet je in om je doelen te bereiken? Hoe implementeer je die?
 3. Interne evaluatie van het heersende beleid, de bereidheid en de interne capaciteit tot samenwerking.
 4. De selectie van partners. De keuze van een geschikte partner is afhankelijk van zijn mogelijkheden en beschikbare rollen en verantwoordelijkheden.
 5. Samenwerking. Welke processen en systemen zijn nodig voor een vruchtbare samenwerking?
 6. Waardecreatie. Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking meerwaarde creëert voor alle betrokken partners en de eindklant ?
 7. Samen blijven. Hoe kan je de werking en resultaten van de samenwerking meten en optimaliseren?
 8. Activatie van de exitstrategie. Wat als de professionele relatie ten einde is? Hoe ga je sereen uit elkaar?

Exitstrategie als sleutel tot wederzijds vertrouwen

David Hawkins, Operations Director Institute for Collaborative Working

De laatste fase, het ontwikkelen van een succesvolle exitstrategie, is volgens David Hawkins, voortrekker van deze norm, iets waar veel bedrijven het niet over durven hebben. Hij raadt hen aan om het einde van een samenwerking net zoveel aandacht te geven als de andere stappen: “Begin met de laatste stap, dat is mijn advies. Onderzoek hoe je op een professionele manier uit elkaar kan gaan. Pas als je ook weet hoe het einde er zal uitzien, kan je elkaar echt vertrouwen.”

Investeer in de basis

Wim Van den Broeck, Managing Director City Beacon

City Beacons zijn fysieke platformen die alle hardware, nodig om een smart city te creëren, samenbrengen in één systeem. Denk hierbij aan wifi, online beveiliging, een digitale plattegrond van de stad en publieke of commerciële informatie.

Als start-up is City Beacon afhankelijk van partnerships met investeerders, toeleveranciers, verzekeraars en potentiële afnemers met verschillende achtergronden, vragen, doelen en organisatiestructuren. “Om succesvol met al deze verschillende stakeholders samen te werken, voer je eerst een grondig intern onderzoek uit”, vertelt Wim Van den Broeck. Door je eigen missie en doelen in een duidelijk framework te gieten, wordt het gemakkelijker om een overeenkomst te vinden met de interesses en wensen van potentiële partners en hen van je project te overtuigen.

Professioneel samenwerken kan levens redden

George Rahim, Senior Alliance Director UCB

George Rahim is verantwoordelijk voor het beheer van strategische allianties bij farmaceutica-ontwikkelaar UCB. Hij breekt een lans voor het professionaliseren van relatiemanagement. Partnerships falen meestal omdat ze onvoldoende onderhouden worden. “Zonde,” aldus George Rahim. “Zeker omdat je met voldoende steun van en een duidelijke communicatie naar de verschillende bedrijfsafdelingen vruchtbare, langdurige relaties kan opzetten die je organisatie helpen haar doelstellingen te realiseren.”

George Rahim weet waarover hij spreekt: UCB is voor de ontwikkeling van remedies tegen neurologische en immunologische ziekten in hoge mate afhankelijk van andere partners in de sector. De doorgedreven professionalisering van het beheer van allianties zorgt voor een succes rate van maar liefst 53% van de relaties, in tegenstelling tot een povere 35% bij bedrijven die hun zakelijke partnerships ad hoc managen.

Samenwerken zit in ons DNA ingebakken

Mieke Pieters, mede-oprichter CSR Campus

CSR Campus is een platform dat opleiding omtrent duurzaam ondernemen organiseert. De organisatie doet dit steeds in samenwerking met verschillende partners: professionele trainers, maar ook beroepsorganisaties en bedrijven.

De kern van een goede samenwerking volgens Mieke Pieters? “Overleg tijdens elke stap van het proces.” De opleidingen worden niet door CSR Campus alleen gemaakt, maar samen met de partners. Hierdoor voelt iedereen zich ‘eigenaar’ van het project en is de steun en toewijding bij alle betrokkenen groot.

Mieke Pieters gelooft heilig in het gedetailleerd in kaart brengen van de noden en verwachtingen van (potentiële) zakenrelaties. “Wat zijn mogelijke opportuniteiten voor hen? Wat is voor de andere partij de meerwaarde van een mogelijke samenwerking?” Door niet alleen aan eigen winst, maar ook aan voordelen voor je partners én de maatschappij te denken, creëer je pas echt duurzame samenwerkingen.

Vraag en antwoord

Na de business cases betraden alle sprekers opnieuw het podium, ditmaal om vragen uit de zaal te beantwoorden. Mede-organisator Annick De Swaef is hierover alvast enthousiast: “De vragen die gesteld werden, waren erg concreet. Mensen vroegen bijvoorbeeld hoe je omgaat met partnerships met verschillende bedrijven die concurrenten zijn van elkaar. De aanwezigen zagen duidelijk de meerwaarde van ISO 44001 voor hun eigen organisatie.”

Na de vragenronde konden genodigden de opgedane kennis omzetten in de praktijk en potentiële partnerships ontdekken tijdens een afsluitende netwerkreceptie. “Vlaanderen is gericht op groei en innovatie en iedereen begrijpt dat samenwerken hierbij een kritische succesfactor is”, vat Annick de middag samen. “Als we de competitiviteit van de Belgische bedrijven op peil willen houden, moeten we aansluiten bij de internationale best practices en onze manier van samenwerken professionaliseren.”

Opdat je alle facetten van ISO 44001:2017 en professionele partnerships onder de knie krijgt, organiseert op 2 juni het NBN een uitgebreide en praktische masterclass. Meer info.